Alle indlæg af admin

Medlemsmøde fredag d. 28.10.2016

ARRANGEMENTER
“Stemmeproblemer hos børn og voksne. Diagnoser og behandling.”
Fredag d. 28.10. 2016 kl. 10.00-16.00 på Bispebjerg, Hospital, Uddannelsesafdelingen.

Formiddagen vil give et indblik i hvordan man på Køge Sygehus i samarbejdet mellem halslæger og logopæder udreder forskellige stemmelidelser hos børn og voksne, hvordan de diagnosticeres og hvilke behandlingsmuligheder der er. V. logopæd Solveig G. Pedersen og ØNH-læge Andreas Jørkov.

Om eftermiddagen kan man vælge sig ind på et af følgende tre spor:

Pareser: Ætiologi, diagnose og behandling set fra lægeligt og logopædisk perspektiv. V. en ØNH-læge og logopæd Charlotte Lange Møller.

Stofskifte: Hvordan virker stofskifteproblemer ind på stemmen – med oplæg fra endokrinolog Lars Bo Johansen, og logopæd Mette Weinreich Daugaard.

Børnestemmer: Systematisk udredning og behandling af forskellige stemmelidelser, med oplæg fra børnelogopæderne Sara Gryholdt Rasmussen og Marie Nørgård Olsen.

Pris: for medlemmer af DSLF: 200 for ikke-medlemmer: 500 kr.

DSLF byder på frokost og kaffe med kage.

Tilmelding senest 27.9.2016.

Tilmelding og betaling skal ske på webshop på nedenstående link (kopier det og indsæt det i din browser, så kommer du frem til webshoppen):

https://dslf.net/dansk%20selskab%20for%20logopædi%20og%20foniatri.ehtml

Næste medlemsmøde: Dyspraksi med Kathy Jakielski d. 7.4.2017

Stemmeproblemer hos Børn og Unge

DSLF AFHOLDER HELDAGSKURSUS

Fredag den 26. september 2014 kl. 9:30-15:30

Sted: PPR VALBY; Gammel Køge Landevej 3, 5.sal, 2500 Valby

PROGRAM:

9:30 Velkomst

9:35   Emne: Diagnostik og behandling af Sulcus Glottidis (medfødt             

           misdannelse af stemmelæberne),

           Afdelingslæge Gohar Bossen, Foniatrisk klinik, Neurologisk     

           afdeling N, Bispebjerg Hospital

10:30 Pause

10:40 Emne: Stemmeproblemer i puberteten hos piger og drenge,

          Overlæge Svend Prytz, Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N,   

          Bispebjerg Hospital

11:40 Frokost

12:20 Emne: Logopædiske arbejdsmetoder ved undervisning af børn    

           med stemmelidelser

           Stig Faurdal, tale-hørekonsulent, TSF Valby

           Agnethe Nordin, audiologopæd, TSF Valby

15:20 Afrunding og afslutning

Da der skal bestilles frokost, er det nødvendigt med en tilmelding, så send en mail til stig.faurdal@buf.kk.dk , hvis du kommer til arrangementet. Senest d. 20.09.14.

Det er mulig at deltage, selv om man ikke er medlem af DSLF. Det koster kr. 300,00 og heri er medregnet frokost.

Pengene bedes indbetalt på konto:

Reg.-nr.: 1551

Kontonr.: 8166625

Husk at anføre navn ved betaling!

 

Invitation til Generalforsamling

Kære medlemmer af DSLF

Som tidligere annonceret, afholdes ordinær Generalforsamling i DSLF

Torsdag den 6. februar 2014   kl. 19.30

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Område Valby/Vesterbro

Gl. Køge Landevej 3,  3. sal, 2500 Valby

Med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.      Forslag til medlemskontingent

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Indkomne forslag fra medlemmerne

7.      Valg af formand, Svend Prytz er villig til genvalg.

8.      Valg af den øvrige bestyrelse:   

Den siddende bestyrelse er:  

Næstformand: Inge Benn Thomsen

Kasserer: Stig Faurdal 

Sekretær: Gohar Bossen

Webmaster: Agnethe Nordin

Alle er villige til genvalg.

9.      Valg af revisor , Bent Kjær er villig til genvalg

10.     Eventuelt

Forinden – Kl. 18.00 19.15 –  holdes næste møde i DSLF:

Sted: samme sted som generalforsamlingen.

Emne:  Logopædisk stemmebehandling.

Specialepræsentation v. Cand. Mag. i Audiologopædi, Sara Gryholdt Rasmussen og Karina Thomsen Grønnemose:

Cand. Mag. i Audiologopædi – Sara Gryholdt Rasmussen
Nuværende Stilling: Talehørelærer, Gladsaxe Kommune.

Siden 2010, har Sara undervist private stemmeklienter, fra erhvervslivet, sang- og skuespilmiljøet. Sara har også undervist kommende talepædagoger i børnestemmer, på Logopæduddannelsen på UCC, i hhv 2010 og 2011 og har desuden været stemmetræner på Studenterrevyen i 2010 og 2011.

I Gladsaxe fungerer Sara som børnestemme-konsulent, og varetager desuden gruppeundervisning i stammen.

Cand. Mag. i Audiologopædi; Karina Thomsen Grønnemose
Nuværende Stilling: Ordblinde- og FVU-lærer, VUC Hvidovre/Amager

Karina har været selvstændig stemmeunderviser og underviser for personer med sproglige vanskeligheder i forbindelse med afasi, siden 2011. I forbindelse med sit bachelorprojekt, præsenterede Karina et oplæg til Laryngologisk Selskabs årsmøde  2011, om “Stemmehygiejniske råd – evidens og status i Danmark”.

Karina er artikelforfatter, i samarbejde med Jenny Iwarsson og Ellen Lomholt, til artiklen “Inventering af Stemmehygiejniske råd i Danmark”, udgivet i Dansk Audiologopædi,  december 2011.

Sara og Karina tilbyder desuden stemmeundervisning, via deres selvstændige virksomhed “selvlyd” – se www.selvlyd.dk

Uddrag af specialets Abstract:

“Der findes  en del forskning,  der undersøger  effekten  af logopædisk stemmebehandling  og som viser  positive resultater.  Der findes  dog  ikke  meget forskning,  der  viser  effekten  af  en  isoleret stemmeøvelse.  Undersøgelser  af    isolerede  stemmeøvelser  har  betydning  for  at  sikre  en evidensbaseret praksis indenfor det logopædiske stemmeområde.

Dette  speciale  ønsker  primært  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation på stemmens F0. Sekundært  ønsker  dette speciale  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation    fem  fonasteniske  gener  og  seks  positive  fornemmelser  i  forbindelse  med  hals  og stemme.”

Efter mødet vil der være traktement inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Invitation til møde i DSLF

MUSIKTERAPI-MØDE

25.11.2013 kl. 17:00

Sted: PPR Valby, Gl. Køge Landevej 3, 3.sal 2500 Valby.

“Tourette sygdom og musikterapi”

Foredragsholder 1: Neurolog Anne G Korsgaard

15 min pause

“Musikterapi generelt ved tale-, sprogforstyrrelser”

Foredragsholder 2: Musikpædagog Annette, Ålborg Universitet

Titel: Musikterapi generelt ved tale- og sprogforstyrrelser

Hvis der er tid, vil musikterapi som led i intensiv terapi blive omtalt.

Der indtages sandwiches fra ca. kl.18:15, og mødet vil slutte kl. 20:00.

Pris: 200 kroner for ikke DSLF- medlemmer

Kommende møder i selskabet:

  • General forsamling 06.februar 2014 kl. 17
  • Der planlægges desuden et arrangement i januar 2014, men dette er endnu ikke helt fastlagt.

Info: Child Language Seminar 2013


Second Call for Papers for Child Language Seminar 2013

The next Child Language Seminar will be held at The University of Manchester on
Monday 24th and Tuesday 25th June 2013
(with registration and wine reception on the evening of Sunday 23rd June).

The Child Language Seminar (CLS) is an interdisciplinary conference with a long tradition which attracts a diverse international audience of linguists, psychologists and speech-language therapists. It provides a forum for research on language acquisition and developmental language disorders.

The keynote speakers will be:
Professor Catherine Snow, Harvard University
Professor Mike Tomasello, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig
Professor Julian Pine, University of Liverpool
Dr Courtenay Norbury, Royal Holloway College, London

Call for papers:
Proposals are invited for papers and posters related to all aspects of child language acquisition and disorders. There are no key themes for CLS 2013 as we want to encourage proposals covering the full breadth of research relating to child language learning and developmental language disorders. To illustrate, proposals will be considered on children’s first, simultaneous and/or subsequent language development, in areas such as grammar, phonology, lexicon, pragmatics, discourse, literacy, sign language, and psycholinguistic processing.

The CLS is a peer-reviewed research conference and all proposals will be reviewed anonymously by the abstract committee.

Presentation format
Proposals should indicate whether an oral presentation or poster is preferred. The organising committee views both formats as having equal value but reserves the right to switch formats to suit the programme. Presenters will be notified about the final format of their presentation at the time their proposal is accepted.

Proposal format
Proposals must be written in English and include the following:

1. Cover Page:
Title of presentation
Authors’ names and affiliations
Name, address, telephone number and email address of contact person
Preferred presentation format (oral presentation or poster)

2. Abstract:
Title of presentation
Summary of research undertaken (300 words maximum, single spaced). One figure or table and up to 3 references may be added and will not be included in the word count.
(Do not include authors’ names)

Submitting proposals:
Proposals must be submitted in either MS Word or RTF format with paper size set to A4 and submitted as an attachment to an email (not as part of the mail body of the email) to Jenny.Freed@Manchester.ac.uk using ‘CLS Abstract Submission’ as the subject of the email. You will receive an email back confirming receipt of your abstract.

Key dates:
Deadline for submission of abstracts: 1st January 2013
Notification of acceptance/rejection: 1st February 2013
Registration opens: 1st February 2013
Programme published on website: 1st  April 2013
Early registration deadline (reduced fee): 30th April 2013
Registration and wine reception: Sunday 23rd June 2013
CLS conference: 24th-25th June 2013
Conference dinner: 24th June 2013

Registration:
The registration fees are now listed on the CLS website. We are offering an early registration discount (deadline 30th April 2013) and a discount for students. Registration will open on 1st February 2013.

CLS Venue:
The CLS 2013 will be hosted by the Language Development and Disorders Research Group in the School of Psychological Sciences at The University of Manchester. The University of Manchester is the UK’s largest single-site University. As an internationally recognised research-led institution, our teaching and learning programmes are informed by the latest research findings delivered by staff at the leading edge of their fields.

The Language Development and Disorders Research Group is a multidisciplinary team of researchers working to develop our understanding of the factors, processes and mechanisms involved in successful language learning and in speech and language disorders. The research interests of the group focus on four main themes: Typically developing children’s early language development and the linguistic environment, specific language impairment (SLI), social communication and pragmatics intervention research, phonological representations and developmental speech disorders.

Manchester:
Manchester is a vibrant, cosmopolitan, culturally diverse city. It is notable for its sport, museums, galleries, theatres, music scene and shopping, offering something for everyone. Manchester is easily accessible by train (just 2 hours from London). There are direct flights from Manchester International Airport to all major European cities, and many long-haul flights are also available from Manchester.

Accommodation:
There are many excellent places to stay in Manchester and good public transport links to and from the University. We are asking delegates to book their own conference accommodation. We have managed to secure preferential rates at a fewhotels to suit a range of budgets. These hotels are all within walking distance of the conference venue and Manchester Piccadilly train station. Details have now been added to the CLS website. Please follow the link on the website to make a booking.

Further information
Further details will be added to the website in due course (http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/aboutus/events/cls2013/).You can also follow CLS on Twitter (@CLSManchester). This will be updated as more information becomes available.

If you would like to be added to the mailing list for further information about the CLS or if you have any queries please email: Jenny.Freed@Manchester.ac.uk.

Please circulate this information to your networks and any other interested parties.

We look forward to welcoming you to the CLS in 2013.

Jenny Freed, Elena Lieven and Catherine Adams
(CLS Organising Committee)

Dr Jenny Freed
Human Communication and Deafness
University of Manchester
Oxford Road
Manchester
M13 9PL
0161 275 3433
07818 496130

Info! Workshop: It takes two to talk.

From October 8-10, 2012, there’ll be a Hanen Centre’s It Takes Two to Talk® workshop in Copenhagen, Denmark.

This 3-day workshop offers hands-on, interactive training on parent-implemented, family-centred early language intervention for speech-language pathologists who work with young children with language delays (birth to 5 years) and their families.  You’ll learn effective, research-based strategies for involving parents in the early intervention process to ensure the best possible outcomes for their child.

When you take It Takes Two to Talk, you get:

  • A license to offer the evidence-based  It Takes Two to Talk® Program for Parents of Children with Language Delays
  • A helpful framework and quality resources to use in your day-to-day clinical work to facilitate parents’ understanding of concepts and maximize their ability to apply strategies with their child
  • A  Hanen membership that keeps you up-to-date on the latest research, offers ongoing professional development opportunities, and connects you with like-minded professionals around the world
  • 22 Professional Development hours.


You can find out more about the It Takes Two to Talk workshop by visiting the Hanen website at www.hanen.org/ITTTworkshop <http://www.hanen.org/ITTTworkshop> .

Workshop space is limited to only 14 SLPs and spots fill up quickly!
 Please register as soon as possible if you’re interested in attending.

See you at the workshop!

Indbydelse til medlemsmøde samt ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer i DSLF!

Hermed inviteres til medlemsmøde samt ekstraordinær generalforsamling.

Titel: “Diagnostik og indsats af komplicerede tilfælde med tale- og stemmelidelser”.

Tid: Den 23/8 kl. 17.00  –  21.00. Generalforsamling afholdes i en pause i medlemsmødet kl.19.30. Bent Kjær vil være tilstede.

Sted: Bispebjerg Hospital i undervisningsbygningen (se kort).

Mødet vil tage udformning som en klinisk demonstration baseret på cases med børn og voksne. Der er planlagt 3 – 4 patienter i timen.

Den ekstraordinære generalforsamling vil foregår klokken ca. 19.30-20.00. Dagsorden er godkendelse af regnskab år 2011.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Kort over BBH