Arrangementer


Indkaldelse til generalforsamling og medlemsarrangement i DSLF

(foregår online link nederst på siden)

Mandag den 04.03.24 kl. 17.30 – 19.30

Vi starter med en spændende præsentation af:

”Et bedre liv med laryngeal dystoni”


‘Et bedre liv med laryngeal dystoni’ (tidligere kaldet spastisk dysfoni) er en ny måde at
kommunikere om en sygdom. Med patienten i centrum oplyser vi om sygdommen, leverer selvhjælpsøvelser og gode råd – fra læger, terapeuter og patienter. Projektet består af en række videoer i et online læringsunivers.
Den 4.marts er det første gang at det færdige projekt præsenteres og vi er glade for at det bliver i DSLF- regi.

Det er et live event hvor projektansvarlige Anne-Mette Vinter og Morten Lindgren vil holde korte oplæg og vise videoerne frem.

Derefter afholder vi:

Generalforsamling i Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri

Dagsorden:

 1. valg af referent og ordstyrer
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om
  medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.
 4. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest
  fire uger før generalforsamlingen afholdes.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Link til deltagelse i oplæg og generalforsamling:

https://us02web.zoom.us/j/84042839412?pwd=enQweXgxa3gwbmd4UE12bWRFYWFoUT09


Venlig hilsen
Bestyrelsen i DSLF