Arrangementer

Fordybelse og nyorientering: funktionelle stemmelidelser og stammen. Nye vinkler og nye tiltag.

Her er en opdatering af kurset d. 20. maj, nu også med Jenny Ivarsson – se nedenfor:

Dagen byder på nye vinkler på både forståelsen og behandlingen af funktionelle stemmelidelser og stammen. Viden og teknikker, der vil være anvendelige for både PPR- og voksen-logopæder.

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke medlemmer. (incl. morgencorissant, frokost og kage).

9.30-10.00 Kaffe og velkomst

10.00-10.45 Funktionelle stemmelidelser, en nyorientering – hvad er det og hvad gør vi ved det, v. logopæd Inge Brink Hansen

10.45-11.30 Stemmelidelser – caces og behandlingsmuligheder v. logopæd Solveig G. Pedersen

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Paneldiskussion med Jenny Ivarsson m.fl.

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.00 Stammen og Løbsk tale – en overset sammenhæng, v. logopæd Inge Brink Hansen

14.00-14.45 Stammen, hvordan griber vi det an, – børn, unge og voksne v. Marc Egede

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Cases og paneldiskussion

16.00-16.30 Opsummering og afslutning

Solveig G. Pedersen er logopæd (fonlog/stemmer) på Sjællands Universitetshospital i Køge og har tidligere også arbejdet med stammen, men har nu helt helliget sig stemmeproblematikker og laver også selv stroboskopier.

Jenny Ivarsson er lektor og underviser i stemme og stemmelidelser ved Audiologopædiuddannelsen på KUA. Aktuel forskning: Ændring af adfærd og vaner i logopædisk stemmeundervisning. Graden af kognitiv belastning i øvelser for automatisering af ny taleadfærd. Stemmemetodikkers og specifikke stemmeøvelsers effekt.

Inge Brink Hansen er logopæd (stemmer og stammen) på CSV i København, og har siden 2008 arbejdet med stammen og har sammen med lise Reitz udviklet CSV-modellen for undervisning af mennesker, der stammer. Derudover er hun sanguddannet og har som logopæd undervist i stemmeproblematikker i en lang årrække.

Marc Egede er logopæd (stemmer, stammen, afasi) på CSK i Haderslev. Marc stammer selv og er desuden uddannet coach inden for McGuire og har selv udviklet en meget effektiv metode til at arbejde med mennesker der stammer.

Tilmelding og betaling kun via nedenstående link. Tilmeldingsfrist 9.maj 2022.

Tilmelding:

Du tilmelder dig via dette link butik