Arrangementer

Åndedrættet – ny viden og nye tilgange

DSLF, Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri, indbyder hermed til et tværfagligt kursus om åndedrættet. Gennem fire forskellige faglige vinkler sætter vi fokus på åndedrættets funktion i kroppen og stemmen samt åndedrættets betydning for den mentale sundhed.

De fire oplægsholdere er:

Jenny Iwarsson, logopæd og lektor på Audiologopædiuddannelsen på KUA.

Ingelis Arnsbjerg, Ergoterapeut 

Lotte Paarup, Fysioterapeut

David Owe, Skuespiller, psykolog og Wim Hoff Method instruktør

Kurset afholdes den 31. oktober 2022 på CSV, Bystvæneparken 20 A, 2700 Brønshøj.

Pris, incl. dagens forplejning: medlemmer 300,- og pris for ikkemedlemmer 750,-

Tilmelding, kun via nedenstående link, senest mandag d. 24. oktober:

https://dslf.net/butik.html

Program:

9.30-9.55 ankomst

9.55-10.00 velkomst

10.00-11.00 Jenny Iwarsson

11.00 -11.15 pause

11.15-12.15 Ingelis Arnsbjerg

12.15-12.30 plenumdiskussion

12.30-13.15 frokost 

13.15-14.15 Lotte Paarup

14.15 -14.30 pause

14.30-15.30 David Owe

15.30-16.00 plenumdiskussion

Jenny Ivarsson, logopæd og lektor Audiologopædiuddannelsen på KUA.

Titel:

Det stemmelogopædiske arbejde med vejrtrækning. Teori, empiri, praktiske refleksioner og øvelser. 

Beskrivelse af indhold:

Forelæsningen vil starte med en kort teoretisk gennemgang af de faktorer inden for vejrtrækning, der påvirker stemmens funktion; muskler, fjedring, lunge volumen, det subglottale tryk og luftflow gennem glottis. Fordele og ulemper med forskellige vejrtrækningsmønstre vil blive præsenteret fra et stemmefysiologisk perspektiv, og der vil gives eksempler på åndedræt, der er typiske for forskellige kropstyper og diagnoser. Begrebet støttefunktion vil blive belyst fra et fysiologisk og pædagogisk perspektiv. Der vil videre blive gennemgået praktiske åndedrætsøvelser og deres formål og effekt på stemmen.

Lotte Paarup, Fysioterapeut. Lotte er uddannet fysioterapeut i 1998

Titel:

Åndedrættet og vejrtrækning som den primære kilde til kropslig og mental sundhed.

Beskrivelse af indhold:

Lotte Paarup har siden 2000 målrettet sit arbejde mere og mere fra den ydre kropslige velvære til den indre fysiologiske velvære, herunder åndedrættet. I dag arbejder Lotte med åndedrættet og vejrtrækning som den primære kilde til kropslig og mental sundhed. I dette oplæg fortæller Lotte om, hvad et brugbart åndedræt indebærer, hvilke fordele der er ved at trække vejret gennem næsen, og hvad omkostningerne kan være ved “mundånding”. Hvordan giver det mening, at vi inddrager vejrtrækning i vores arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser.

Ingelis Arnsbjerg, Ergoterapeut

Titel: 

Stimulation af Nervus Vagus gennem åndedrættet. 


Beskrivelse af indhold:

Vagusnerven er hovedaktør i det Parasympatiske Nervesystem. Kranienervens rolle i individets opnåelse af såvel tryghedstilstand som beskyttelse, belyses i Dr. Stephen Porges Polyvagale Teori. 
Gennem bevidste åndedrætsteknikker kan vi stimulere og fremme Vagusaktivitet og dermed påvirke vores indre fysiologiske tilstande. 
Tilstande som skaber balance i det Autonome Nervesystem og en tryghedstilstand, som fremmer og understøtter social engagering, afstemt social kontakt, nærvær og samspil og dermed kommunikation.

David Owe, skuespiller, psykolog, Wim Hof Metode-instruktør og medejer af Innercise (Et sundhedscenter, det arbejder med åndedræt og koldt vand som redskaber til at gøre mennesker gladere, sundere og stærkere)

Titel:

Modstandsdygtighed mod hverdagens stress.

Beskrivelse af indhold

I vores civiliserede verden har vi vænnet os til at undlade at møde ubehaget, at noget gør ondt eller føles stressende.

Men undgåelse er angstens vigtigste værktøj. Angsten vil have dig til at vige udenom det, den vil beskytte dig imod. Hvis vi har vænnet os til aldrig at fryse, sulte eller have høj puls, så undgår man konsekvent situationer, der medfører dette. Det gode er, at man kan lære kroppen at håndtere ubehag. For der er måder at ”tappe” ind i dit nervesystem og udsætte det for sund stress, der skaber resiliens mod hverdagens stress og udfordringer. Kroppen skal så at sige lære, at det er OK, at noget er ubehageligt og pulsen stiger.

Det kan bl.a. gøres gennem åndedrætsteknikker og kuldeeksponering.