Arrangementer

TEMADAG

DYSARTRI HOS BØRN

Dato: 27.november 2023 kl 10:00-16:00

Sted: CSV Brønshøj, Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj

Pris (incl. forplejning): 300 kr. for medlemmer, 750 kr. ikke medlemmer. 

Tilmelding kun via dette link, senest 20 nov.:  

https://dslf.net/butik.html

Foredragsholdere:

Anne Bødker (audiologopæd, specialrådgivningen IKH, VISO specialist, ganespalteafdelingen Århus)

Inge Tornbjerg Pedersen (fysioterapeut, specialrådgivningen IKH, VISO specialist)

Trine Printz (audiologopæd, Sprogklar) 

Kristine Haugaard (audiologopæd, hjerneskadecenter Virum)

Dorthe Hansen (audiologopæd, hjerneskadecenter Virum)

Baggrund: Forløbsbeskrivelsen for verbal dyspraksi angiver, at der findes flere børn med idiopatisk dysartri end med verbal dysartri. I Danmark er det svært at diagnosticere Dysartri hos børn, idet der ikke findes udredningsværktøjer udviklet specifikt til børn. DSLF vil gerne have mere fokus på og viden om hvordan vi opsporer og udreder denne børnegruppe. Derfor har vi samlet en række fagpersoner med viden indenfor emnet. Temadagen vil være starten af en erfaringsudveksling i dansk kontekst.

Hvad gør vi i dag inden for børn med dysartri?

Hvordan kan vi blive klogere sammen?

Hvordan kan vi få samlet vores viden?

Temadagen vil være målrettet logopæder og andre fagpersoner i praksis og vil komme ind på hvordan den seneste forskning på området kan omsættes til praksis. Der vil være cases med hovedfokus på den logopædiske udredningsdel i praksis, herunder det tværfaglige element, som er essentielt i udredningen. Der vil være praksisøvelser undervejs.

Herudfra kan vi forhåbentlig igangsætte et samarbejde med henblik på at udvikle danske retningslinjer. 

Program:

10-12 Trine Printz, anvendt terminologi og teoretisk gennemgang af Dysartri hos børn baseret på engelsksproget litteratur. Snitfladen til Verbal Dyspraksi. 

Screening og udredning af Dysartri hos børn i dansk kontekst. Inddragelse af cases og øvelser.

12-13 Frokost


13-14 Anne Bødker og Inge Tornbjerg Pedersen, gennemgang af cases fra praksis. Oplæg til reflektion af dilemmaer i dysartriudredningen af børn i dansk kontekst   

14-15 Kristine Haugaard og Dorthe Hansen: logopædisk praksis i en tværfaglig kontekst i forhold til børn og unge med dysartri efter erhvervet hjerneskade. Oplægget vil tage udgangspunkt i cases med fokus på logopædisk udredning af og intervention i forhold til dysartrien.

15-16 plenum diskussion, evt drøftelse om hvorvidt der kan dannes en arbejdsgruppe for udarbejdelse af et dansksproget udredningsværktøj.