Historie

DSLF blev stiftet på Statens Institut for Talelidende i Hellerup på invitation af forstander Henrik Abrahams og dr. phil, Egil Forchhammer fredag den 14. november 1969 .

Initiativgruppen bestod af Nils Buch, Jørgen Paulsen, Henrik Abrahams, Sig Kristensen,, Jørgen Eichen, og Egil Forchammer..

Selskabets første formand: Nils Buch

Øvrige bestyrelse: overlærer fung. inspektør ved Taleinstituttet i Århus fru E Grue Sørensen, talekonsulent i Gladsaxe kommune talepædagog Erik Andersen, afd.leder ved Danmarks Lærerhøjskole, cand psyk Finn Lambert, suppleant dr. phil Egil Forchammer og revisor fuldmægtig Glargård , Taleinstituttet i Hellerup.

Selskabets har til formål:

  • at bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem de faggrupper, der arbejder med tale-, stemme- og sproglidende,
  • at fremme studiet af og interessen for teoretisk og klinisk videnskabelig forskning af tale-, stemme- og sproglidelser,
  • gennem foredrag, demonstrationer og diskussioner at medvrke til større oplysning om tale-, stemme- og sproglidelsernes ætiologiske og patogenetiske forhold, undersøgelsesteknik, diagnostik samt behandling,
  • at søge udvidet samarbejde med udenlandske forskere og parallelle udenlandske selskaber.
  • at inspirere til og fremme produktionen af kvalificeret litteratur i emneområdet: stemme- og talelidelser
  • at arbejde for større forståelse i offentligheden for betydningen af den mest hensigtsmæssige behandling af talelidende.