Tidligere Arrangementer

DSLF-kursus

Fordybelse og nyorientering: funktionelle stemmelidelser og stammen. Nye vinkler og nye tiltag.

Fredag 20. maj 2022 

på CSV, Bystvæneparken 20 A, 2700 Brønshøj

 

Dagen byder på nye vinkler på både forståelsen og behandlingen af funktionelle stemmelidelser og stammen. Viden og teknikker, der vil være anvendelige for både PPR- og voksen-logopæder.

 

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke medlemmer. (incl. morgencorissant, frokost og kage).

 

9.30-10.00 Kaffe og velkomst

10.00-10.45 Funktionelle stemmelidelser, en nyorientering – hvad er det og hvad gør vi ved det, v. logopæd Inge Brink Hansen

10.45-11.30 Stemmelidelser – caces og behandlingsmuligheder v. logopæd Solveig G. Pedersen

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Paneldiskussion med Jenny Ivarsson m.fl.

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.00 Stammen og Løbsk tale – en overset sammenhæng, v. logopæd Inge Brink Hansen

14.00-14.45 Stammen, hvordan griber vi det an, – børn, unge og voksne v. Marc Egede

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Cases og paneldiskussion

16.00-16.30 Opsummering og afslutning

Solveig G. Pedersen er logopæd (fonlog/stemmer) på Sjællands Universitetshospital i Køge og har tidligere også arbejdet med stammen, men har nu helt helliget sig stemmeproblematikker og laver også selv stroboskopier.

Jenny Ivarsson er lektor og underviser i stemme og stemmelidelser ved Audiologopædiuddannelsen på KUA. Aktuel forskning: Ændring af adfærd og vaner i logopædisk stemmeundervisning. Graden af kognitiv belastning i øvelser for automatisering af ny taleadfærd. Stemmemetodikkers og specifikke stemmeøvelsers effekt.

Inge Brink Hansen er logopæd (stemmer og stammen) på CSV i København, og har siden 2008 arbejdet med stammen og har sammen med lise Reitz udviklet CSV-modellen for undervisning af mennesker, der stammer. Derudover er hun sanguddannet og har som logopæd undervist i stemmeproblematikker i en lang årrække.

Marc Egede er logopæd (stemmer, stammen, afasi) på CSK i Haderslev. Marc stammer selv og er desuden uddannet coach inden for McGuire og har selv udviklet en meget effektiv metode til at arbejde med mennesker der stammer.

 

 

“Differential Diagnosis of Motor Speech Disorders”.

Onlinekursus med Dr. Heather Clark

Torsdag d. 16. september, 2021 kl 14.00 -18.00

Pris: 250 for medlemmer, 500 kr for ikke medlemmer

Tilmelding kun via dette link:

https://dslf.net/butik.html

Dette kursus handler om dysartri. Der er fokus på skelnen mellem dysartri og difrentialdiagnosen verbal Dyspraksi, diagnosticering af dysartri samt intervention.

Heather Clark skriver selv om kurset:

Title: Differential Diagnosis of Motor Speech Disorders

Summary:

Differential diagnosis of motor speech disorders relies heavily on detection and interpretation of relevant perceptual speech features. In this course, participants will practice “honing their ear” to the perceptual characteristics of dysarthria and apraxia of speech in adults and children.

Audio and video examples of salient respiratory, phonatory, resonatory, articulatory, and prosodic features of dysarthria and apraxia of speech will be presented.

Participants will have the opportunity to practice detecting, describing, and distinguishing among speech features and to formulate differential diagnoses based on patterns of features that are perceived. Cases reflecting developmental, acute, and progressive etiologies will be included.

Bio: Dr. Heather Clark is Chair of Speech Pathology in the Department of Neurology and Associate Professor in the College of Medicine at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. She is board-certified by the Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences and is a Fellow of the American Speech-Language-Hearing Association. Her clinical responsibilities include differential diagnosis of communication and swallowing disorders in adults and children. She serves as co-investigator in several projects examining the nature of speech, language, and swallowing impairment in children and in degenerative neurologic disease.

 ONLINE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ONLINE GENERALFORSAMLING i Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri onsdag d. 3. februar 2021.

Traditionen tro starter vi med et oplæg i tidsrummet 19.00 – 20.00.

Denne gang er det Dorte Hyldstrup, som online giver en introduktion til den forskningsbaserede stemmetræningsmetode ESTILL VOICE TRAINING. Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset plads. Så her gælder først til mølle-princippet.

Svar på denne mail (stigfaurdal@yahoo.dk) og brug på dagen nedenstående link.

NB: log ind kl 18.45, da alle skal logges på særskilt og det tager lidt tid.

Topic: DSLF GeneralforsamlingTime: Feb 3, 2021 06:45 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting

Dorte Hyldstrup is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: DSLF Generalforsamling
Time: Feb 3, 2021 06:45 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89828332722?pwd=eTFla0wvblF0RUorS2pwVmpqRndrQT09

Meeting ID: 898 2833 2722
Passcode: 912061

Hvis du logger på med din computer kan du umiddelbart bruge linket. Hvis du logger på med en IPad eller tlf kræver det at du downloader ZOOM Cloud Meetings.

Generalforsamling i DSLF onsdag d. 03.02.21 kl. 20.00 – 22.00

For at være stemmeberettiget skal man have betalt kontingent senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Kontingent kan betales på 1551 8166625 – 200,00 kr. for erhvervsaktive og 100,00 for studerende og pensionister. Husk navn på indbetaling.

GF Dagsorden:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand.

6. Valg af den øvrige bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

AFLYST PGA: CORONA

Fejringen af jubilæet udskydes til Corona-situationen er mere stabil.

Kom til DSLFs 50-års jubilæums-arrangment

fredag d. 15. maj 2020

på Hotel Sinatur i Nyborg

med spændende oplæg og en jubilæumsmiddag for en beskeden deltagerbetaling.

Tilmelding til jubilæums-kursusdagen incl. festmidddag,

200 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikkemedlemmer

Tilmelding kun via nedenstående link NB senest d. 1. april 2020

https://dslf.net/butik.html

Foreløbigt program for DSLF 50 års Jubilæums-kursusdag, fredag d. 15. maj 2020

Program for DSLF 50 års Jubilæums-kursusdag,

fredag d. 15.maj 2020 på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg.

9.15-9.45                                             Ankomst

9.45-10-00     Opvarmning af krop og stemme v. Inge Brink Hansen og Stine Benedicte Nielsen

10.00-10-05     Velkomst ved formand Inge Brink Hansen

10.05-11.20      Musikterapi, sprog funktion og kommunikation hos børn og voksne v. musikterapeut, PhD. Søren Vester Hald

11.20-11.45        Kaffe

11.45-13.00         Musikterapi, sprog funktion og kommunikation hos børn og voksne v. Audiologopæd og musikterapeut Karen Marie Kaiser-Fogedby

13.00-14.00          Frokost

Herefter fortsætter dagen i 2 spor, vælg et af dem:

1) LSVT vs Speak OUT! ved logopæd Olof Gudrun Jonsdottir

2) Mellem hjem og dagtilbud: børns læringsmiljøer påvirker sprogtilegnelsen og senere skolegang v.  lektor Anders Højen

14.00-15.15           1 og 2

15.15-15.45           Kaffe og kage

15.45-17.00           1 og 2

17.00-17.30            Pause

17.30-18.00            Stand up show v. Jacob Taarnhøj

18.10-18.45             Circlesong v. Dorte Hyldstrup

19.00 – ??                    Festmiddag

Der er mulighed for at overnatte på Storebælt Sinatur Hotel tlf.: 6531 4002 stc@sinatur.dk

DSLF blev stiftet 14. nov. 1969. Det betyder, at

DSLF havde 50 års jubilæum i 2019!

Vi fejrer det med et heldags jubilæums-arrangement 15.maj 2020 på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg

Medlemsmøde og generalforsamling 2019

Mandag den 25. februar 2019 kl. 10 – 16.30:

    Noduli Vocalis hos børn og voksne.

Kursusdag om noduli hos børn og voksne – set fra både lægeligt og logopædisk perspektiv – hvad er noduli, hvordan opstår de  og hvordan behandler vi dem.

Generalforsamling i DSLF kl 13.15-14.15

Kurset og generalforsamlingen foregår på Bispbjerg Hospital Uddannelsescentret, indgang 50.

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer.                             Incl. forplejning.

Tilmelding kun via nedenstående link:

https://dslf.net/butik.html

Detaljeret program:

9.30-10.00: Ankomst og morgenmad

10-10.05: Velkomst

10.05- 11.15: Om noduli hos børn og voksne, set fra halslæge-perspektiv v. ØNH-læge Gohar Nikoghosyan-Bossen

11.15-11.30: Pause

11.30-12.00: Om brug af udredningsskema for stemmeproblemer hos børn, med fokus på noduli v. logopæd i PPR Sara Gryholdt Rasmussen (udarbejdet i samarbejde med Marie Nørgaard Olsen, CSV).

12.00-12.30: Erfaringer fra nodulibehandling af børn v. logopæd og souschef i PPR Stig Faurdal.

12.30-13.15: Frokost

13.15 -14.15: Generalforsamling

14.15-14.45 : Øvelser for og behandling af noduli hos børn. v. logopæd i PPR Agnethe Nordin.

14.45-15.00: Kaffe

15.00-15.45: Erfaringer fra og øvelser for behandling af voksne med noduli v. logopæd på CSV, Inge Brink Hansen

15.45-16.30: Paneldebat med alle medvirkende – og spørgsmål fra deltagerne.

————————————–

Efterårets medlemsmøde:

fredag d. 2. november 2018  kl. 10-16 på CSV, Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj

Kursusdag med læbe-kæbe-gane-tema.

v. audiologopæd Berit Emborg og afdelingsleder og audiologopæd Louise Leturgie fra Ganespalteafdelingen, IKH ▪ Region Midtjylland

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer. Incl. forplejning.

tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

Dagens indhold:

Opdatér din viden om læbe-ganespalte.

Hvorfor er ganefunktion vigtig for udvikling af tale?

Hvad er forskellen på hypernasalitet og hyponasalitet?

Hvad er glottal kompenserende artikulation?

Hvornår er interventionsmetoden undervisning og hvornår skal der kirurgisk indgreb til?

Vi fortæller om læbeganespalte, herunder ganefunktion og hvordan nedsat ganefunktion påvirker både taleklang og fonologisk udvikling.

Vi vil blandt andet vise film af ganesejlsfunktion og afspille lydeksempler af hypernasalitet og forskellige kompenserende artikulationsmetoder.

Der vil være forlag til hvad du selv kan gøre, hvis du har mistanke om nedsat ganefunktion hos en klient.

Derudover vil vi fortælle om de internationale forskningsprojektor, som afdelingen deltager i (Scandcleft, TOPS).

Program:

9.30-10.00                              Ankomst.

10 -11.15                                 Velkomst og præsentation af ganespalteområdet i Danmark, både patienter og faggrupper.                                  Gennemgang af ganesejlsfunktion og hvilken rolle det spiller i udvikling af tale. Film og lydeksempler på hypernasalitet.

11.15-11.30                                 Kort pause

11.30- 12.30                                 Udredning af ganesejlsfunktion og behandling af hypernasalitet.  Logopædens rolle fra                            barnets fødsel, her under pludreudvikling.

12.30-13.15                                 Frokost

13.15-14.15                                 Fonologiske vanskeligheder på grund af ganespalte – hvordan lyder det og hvordan behandles det.

14.15-14.45                                 Pause

14.45-15.45                                 Gennemgang af særlige syndromer. Forskning og projekter i ganespalteområdet.                                      Spørgsmål fra salen. Afrunding og afslutning

———————————————-

 

 

 

Medlemsmøde 2. juni 2018 10-16, på                                   Københavns Universitet Amager

Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

PROMPT-kursusdag info

Tilmelding og betaling kun ved klik på dette link:

https://dslf.net/butik.htm


Medlemsmøde 9. marts 2018 kl. 10-16 på        Bispebjerg Hospital København

“Oralmotoriske forudsætninger for spisning og sprog.”

Teaser til kursusdag den 9. marts 2018

Program til den 9. marts 2018

Tilmelding og betaling kun ved klik på dette link: https://dslf.net/butik.html

————————————————–

GENERALFORSAMLING med foredrag 23.2.2018

Kære medlemmer og kære alle jer som overvejer at melde jer ind i selskabet eller bare har lyst til et fantastisk fagligt input.

DSLF indbyder til generalforsamling fredag den 23. februar               kl. 17.00-20.00 på CSV, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. S

CSV ligger 7 min. gang fra metro – Amagerbro station.

I år har vi den store glæde at skulle høre oplæg fra psykolog Cecilia Brynskov. Emnet er

IQ-testning af børn med autismespektrumforstyrrelse og begrænset eller intet talesprog.”

Cecilia bor i Århus og er ejer af Autismeklinikken. Cecilia har speciale i børn med autismespektrumforstyrrelser, som har udfordringer på det verbale sprog. DSLF vil gerne sætte spot på hvordan børnene uden talesprog får stillet psykiatriske diagnoser på baggrund af tests. Mange børn uden mulighed for at kommunikere verbalt testes med tests, der kræver et verbal sprog. Det mener vi, kan give et misvisende billede af deres faktiske kunnen. Cecilia arbejder ud fra nonverbal testing af børn uden talesprog og hun vejleder forældre, personale og kolleger i specialædagogiske/psykologiske tiltag til denne børnegruppe.

Programmet for aftenen

Kl. 17.00-18.30: Cecilia Brynskov

Kl. 18.30-18.45: Pause. Der er kaffe og the samt lidt mindre snack

Kl. 18.45-19.00: Velkomst v/ bestyrelsesformand Gohar Bossen.

Kl. 19.00-20.30: Generalforsamling: valg af drigent, valg af referent. Formandens beretning, regnskab og budget, fastsættelse af kontingent, indkomne forslag, valg af formand og bestyrelsesposter. og Evt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. januar 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSLF

_______________________________________________________________________

NB se “Kommende arrangementer” for mere info om :

Medlemsmøde d. 9. marts 2018 om “Oralmotoriske forudsætniner for sprog og tale.”

samt

Medlemsmøde d. 2. juni 2018 kursusdag om PROMPT

————————————————————–

Medlemsmøde d. 27. oktober 2017 kl. 10-16 på Bispebjerg Hospital, København.

’Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi – eller mistanke herom’.

Kursusprogram: Kursusprogram 27.10.2017

Tilmelding og betaling: https://dslf.net/butik.html

Kursusgebyr: 200 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

Parkeringshuset på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej har 600 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning, mens parkeringsbåsene på hospitalets område ofte er begrænsede til 2 eller 3 timer.​

Der er forplejning med frokost og to gange kaffe pauser inkluderet i prisen.

Der vil blive udstedt kursusbeviser

I DSLF har vi nu på 2. år sat spot på diagnosen dyspraksi hos børn og unge. Dette har vi gjort ad to omgange, to kursusdage med forskellige vinkler. Først, i april 2016, med faglige indslag fra talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt læger, der alle arbejder med børn med dyspraksi i Danmark og sidst, i april i år, med foredrag af talepædagog og Ph.D forsker i dyspraksi Kathy Jakielski fra Rock Island, USA, som gav os viden om diagnosen, kliniske og testmæssige kriterier for at stille diagnosen og hvordan og i hvor stort omfang den udfra forskningsresultater bedst behandles.

Ud fra Kathy Jakielskis foredrag kunne noget tyde på at de første spæde tegn på talevanskeligheder/udtalevanskeligheder kan spores, når barnet er i ca. 8 månedersalderen. Denne kliniske mistanke er der flere af dem, der arbejder med disse børn i Danmark, der også har haft, men der findes ingen specifikke forskningsresultater om det. Det er også uvist, om den manglende eller unuancerede pludren virkelig fører til dyspraksi, men hvis sundhedsplejersken allerede ved 8 månedersbesøget kunne lave et notat i barnets bog om at være opmærksom på barnets pludrelyde, kunne vi måske hjælpe disse børn tidligere. Vi vil derfor gerne opfordre sundhedsplejersker til at deltage i mødet og bidrage til diskussionen.

Med Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for udredning og behandling af børn og unge med verbal dyspraksi, som udkommer i juni 2017, med den viden vi har fra de danske fagpersoners arbejde samt fra Kathy Jakielskis foredrag, er der lagt et godt fundament til, at vi i Danmark kan styrke den tværfaglige indsats for børn og unge med denne talelidelse.

Overskriften den 27. oktober er derfor ”Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi” og underoverskriften er ”- eller mistanke herom”, da vores samarbejde gerne skulle starte ved den første mistanke. Et af de store punkter på dagsordenen bliver en debat og udveksling af erfaringer/ideer til hvordan samarbejdet omkring børn med dyspraksi kan styrkes.

Vi har inviteret medarbejdere fra Socialstyrelsen, som har været med til at udarbejde ’forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi’, til at præsentere selve dokumentet og fortælle om forløbsbeskrivelsens muligheder og anvendelsesområder i kommunalt regi og hvordan den bidrager til at øge den tværfaglige tilgang. I samme tværfaglige ånd har vi bedt et team af talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer fra Århus Kommune, til at fortælle om VISOS funktion samt give eksempler på udredning og samarbejde af verbal dyspraksi i et specialteam.

Vi håber at vi med den 27. Oktober kan sætte en streg i sandet og se frem ad mod et godt og solidt tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor gensidig respekt og diskussion om kliniske fund og tests danner rammen om diagnosesætningen.

Medlemsmøde Dyspraksia Verbalis 

7. april  2017 kl. 10-16

Se kursusindhold her: CAS_DanishAssociation_April2017

Tilmelding og betaling til vores næste medlemsmøde om Dyspraksia Verbalis er nu åbnet igennem nedestående link!!

https://dslf.net/butik.html

Mødet foregår den 7.april 2017 kl 10-16 på Bispebjerg Hospital med gæsteforelæser professor Kathy Jakielski fra Augustana College, Rock Island, IL, U.S.A.

Kursusgebyr: 200 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

Parkeringshuset på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej har 600 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning, mens parkeringsbåsene på hospitalets område ofte er begrænsede til 2 eller 3 timer.​

Der er forplejning med frokost og to gange kaffe pauser inkluderet med i prisen.

Der vil blive udstedt kursusbeviser

————————————————-

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen finder sted den 28. februar 2017.

 • Kl. 17:00: Dorthe Kirkebække vil fortælle om strube- og halsmassage som stemmebehandling.
 • Kl. 18:00: Pause.
 • Kl. 18:20: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.
 4. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordenen, bedes de indsendt snarest og senest 4 uger før generalforsamlingen.

Arrangementet finder sted på KUA, Njalsgade, lokale 27.0.09.

Her er et kort, der viser, hvor arrangementet finder sted:

http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/kort_dk/DK_kort_SoendreCampus_2017.pdf

“Stemmeproblemer hos børn og voksne. Diagnoser og behandling.”Fredag d. 28.10. 2016 kl. 10.00-16.00 på Bispebjerg, Hospital, Uddannelsesafdelingen.

Formiddagen vil give et indblik i hvordan man på Køge Sygehus i samarbejdet mellem halslæger og logopæder udreder forskellige stemmelidelser hos børn og voksne, hvordan de diagnosticeres og hvilke behandlingsmuligheder der er. V. logopæd Solveig G. Pedersen og ØNH-læge Andreas Jørkov.

Om eftermiddagen kan man vælge sig ind på et af følgende tre spor:

Pareser: Ætiologi, diagnose og behandling set fra lægeligt og logopædisk perspektiv. V. en ØNH-læge og logopæd Charlotte Lange Møller.

Stofskifte: Hvordan virker stofskifteproblemer ind på stemmen – med oplæg fra endokrinolog Lars Bo Johansen, og logopæd Mette Weinreich Daugaard.

Børnestemmer: Systematisk udredning og behandling af forskellige stemmelidelser, med oplæg fra børnelogopæderne Sara Gryholdt Rasmussen og Marie Nørgård Olsen.

Pris: for medlemmer af DSLF: 200 for ikke-medlemmer: 500 kr.

DSLF byder på frokost og kaffe med kage.

Tilmelding senest 27.9.2016.

Tilmelding og betaling skal ske på webshop på nedenstående link.

https://dslf.net/dansk%20selskab%20for%20logopædi%20og%20foniatri.ehtml

Dyspraksidagen den 8. april 2016 på Bispebjerg Hospital:

Gohar Bossen Dyspraxi 8.april.2016

OPT- Stine B. Nielsen foredrag

Svends Prytzs opl+ªg 8. april 2016

Dyapraksi foredrag 8. april 2016- referencer

Kære alle i DSLF !

Hermed inviteres til foredrag om børns motorik samt generalforsamling i DSLF.

TID: onsdag den 29/2-2012 kl. 19-21.30 (ca sluttid for mødet, derpå stiftende Bestyrelsesmøde)

STED:  MULTISALEN, PORCELÆNSTORVET, 2500 Valby

Selve generalforsamlingen vil foregår klokken ca. 20-21.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordnen, bedes de indsendt snarest og senest 3 uger før GF.

Klokken 19-20 præsenteres:

Foredrag: TrasMo – Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn

Birte Engmann, ergoterapeutkonsulent, PPR

TrasMo er et redskab, som kan bruges af pædagoger i dagpasningstilbud. Formålet med at bruge TrasMo er, at identificere ressourcer og vanskeligheder inden for motorik og sanseintegration ved at observere barnet i dets dagligdag i institutionen med henblik på at tilrettelægge en tidlig indsats.

Der vil blive en kort introduktion til de forskellige områder, som er indeholdt i TrasMo. Tankerne bag udviklingen og udviklingsarbejdet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget, som varer en times tid.

Øl & vand i pausen.

Adgang: Gratis for medlemmer,  kr. 50 for andre interesserede, som er meget velkome – dog kr. 25 for studerende.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Titel: Er sulcus glottidis arvelig?

Foredragsholder: Gohar Nikogosyan-Bossen

Tid: Torsdag d. 24/11, klokken 17-19

Sted: Valby Kulturhus, lokale 3 på tredje sal. Valgårdsvej 4-8. Valby.

Abstract:

Gennemgang af cases fra 11 familier hvor 2 eller flere medlemmer har fået konstateret sulcus glottidis på Bispebjerg hospital, Foniatrisk klinik. Disse patienter blev fulgt fra 1995 med akustiske analyser, videostroboskopi og hvis nødvendigt operation. Der vil præsenteres opfølgende resultater af hvordan det er gået disse familier stemmemæssigt. Arvelighed af denne sygdom er stadig til discussion blandt læger som beskæftiger sig med foniatri. Vi vil prøve at komme med vores bud på sandsynligheden af arvelighed i sygdommens ætiologi.

DSLF-foredrag: Ordmobiliserings… øh… halløj. Seminar om ordmobilisering

Tid: Lørdag d. 29. oktober 2011

Sted: Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8

Det er en lørdag, så vi har ekstra grund til at gøre det til et hyggeligt arrangement med både intellektuelle kalorier og den anden slags. Detaljer for arrangementet kan I finde i det nedenstående.

Program

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev: Udvikling of afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd.

11.15-12.15 Mads Poulsen: Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning.

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.15 Afsluttende diskussion og erfaringsudveksling.

Abstracts

Udvikling og afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd

Katrine Klim Jacobsen, cand. mag, ordblindevejleder og -lærer på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Jonna Bybeck Tosev, cand. mag., undervisningskonsulent på Hovedstadens Ordblindeskole

Børns ordforråd ved skolestart er relateret til deres senere læsefærdigheder. Kendskab til elevernes ordforråd kan derfor give vigtig indsigt i elevernes forudsætninger for at lære at læse. Man ved, at det produktive ordforråd er en stærkere prædiktor for senere læsefærdigheder end receptivt ordforråd.

I vores speciale udviklede og afprøvede vi en ny type test af produktivt ordforråd. I testen skal deltageren bestemme, hvilke to ud af fire billeder, som kan hedde det samme (dvs. er homofone) – og markere svaret ved at trække streg mellem de to billeder. Dette design tillader, at testen kan afvikles som en gruppeprøve.

I oplægget vil vi fortælle om udviklingen og afprøvningen af testen. Vi vil komme ind på ’det mentale leksikon’ og på forskellen mellem perception og produktion. Vi vil bl.a. diskutere testens anvendelighed i praksis, og om det er rimeligt at hævde, at man kan teste produktivt ordforråd, uden at eleverne siger noget.

Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning

Mads Poulsen, ph.d., Københavns Universitet

Ordmobiliseringsvanskeligheder er kendt fra det logopædiske arbejde med børn med sprogvanskeligheder. Dette foredrag handler imidlertid om en undersøgelse af, hvordan også børn i normalspektret er forskellige med hensyn til, hvor vakse de er til at få mobiliseret ord. Disse forskelle har praktisk relevans, da de er forbundet med forskelle i læsefærdigheder. Ydermere ser det ud til, at der er forskellige delprocesser i ordmobiliseringen, og at disse delprocesser har betydning for forskellige former for læsefærdigheder. Således er forskelle i mobiliseringen af indholdsord forbundet med forskelle i læseforståelsesfærdigheder, mens forskelle i mobiliseringen af forholdsvis indholdsløse ord, såsom tal og bogstaver, forbundet med enkeltordslæsefærdigheder. Resultatet tyder på, at ordmobiliseringsvanskeligheder kan have forskellige årsager, og vil give anledning til en diskussion af hvordan man identificerer årsagerne.

Dysartri og dysfagi hos patienter med Parkinsonisme

Foredrag ved Svend Prytz & Kristian Winge, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital—

Tid: 22. september 2011, klokken 17-20

Sted Bispebjerg Hospital

Dysartri og dysfagi er forekommer begge med høj hyppighed hos patienter med Parkinsons syge. Begge symptomer er associeret med reduceret livskvalitet.

Dysartri og dysfoni er karakteristisk for patienter med Parkinsons syge. Inden for de atypiske parkinsontilstande (MSA, PSP og CBD) findes andre former tale og stemmesymptomer.

Eksempler på begge fænomener vil blive gennemgået og de medikamentelle behandlingsmuligheder bliver skitseret.

Tale- stemme symptomerne responderer delvis på dyb hjernestimulation.

Debut af dysfagi  er ofte senere end dysartri og dysfoni, men resulterer ofte i øget morbiditet.  Symptomer har ofte et karakteristisk mønster og eksempler vil blive gennemgået.

 

En undersøgelse af sammenhængen mellem udtalevanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn (født med og uden læbe-ganespalte)

Foredrag med Elisabeth Willadsen, Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Tid: Tirsdag d. 7. december, klokken 17.00-19.00

Sted: UCC, Titangade 11, 2200 N

I foredraget vil der blive sat fokus på sammenhængen mellem fonologiske vanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn. Formålet med denne undersøgelse var at afdække, om (graden af) fonologiske vanskeligheder påvirker, hvor godt småbørn forstås. Da dette er ikke tidligere undersøgt hos danske børn, omfattede undersøgelsen en gruppe af børn med typisk sprogudvikling, hvoraf en del også havde aldersbetingede udtalemangler, og to grupper af børn med læbe-ganespalte. Tidligere undersøgelser har vist, at udviklingen af sprogets lydsystem kan påvirkes af en medfødt læbe-ganespalte, og børn med læbe-ganespalte har således relativt ofte en forsinket og til tider afvigende fonologisk udvikling. Børnene i de forskellige grupper var matchede mht. køn og alder.

Samtidig var det et ønske at undersøge, hvordan disse danske 3-årige forstås af almindelige mennesker uden særligt kendskab til småbørns sprogudvikling eller småbørn med fonologiske vanskeligheder. Da det imidlertid er en kendt sag, at det er store forskelle mht., hvor godt småbørn forstås af ældre samtalepartnere, var det nødvendigt at inddrage relativt mange lyttere for at tage højde for denne variation, og derfor medvirkede 84 unge mennesker mellem 15 og 24 år som lyttere i denne undersøgelse.

Foredraget vil forhåbentlig give mulighed for stof til eftertanke ift., hvilken betydning fonologiske vanskeligheder kan have for småbørn, der bl.a. skal begå sig selvstændigt blandt kammerater i børnehaven

Foredrag d. 28/9: Vurdering og intervention for børn med atypisk sprogudvikling: evidensbaseret arbejde

Psykolog Nicola Botting fra City University, London, holder et uformelt møde for medlemmer og andre interesserede tirsdag d. 28/9 fra kl. 17-19 i Aalborg i forbindelse med temadagen om sprogforstyrrelser. Oplægget holdes på engelsk.

Sted: Lokale 2.132, Krogstræde 3, Aalborg Universitet.

Læs mere om Nicola Botting: www.city.ac.uk/lcs/biographies/nbotting.html

DSLF blev stiftet 14. nov. 1969. Det betyder, at

DSLF havde 50 års jubilæum i 2019!

Vi fejrer det med et heldags jubilæums-arrangement 15.maj 2020 på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg

Medlemsmøde og generalforsamling 2019

Mandag den 25. februar 2019 kl. 10 – 16.30:

      Noduli Vocalis hos børn og voksne.

Kursusdag om noduli hos børn og voksne – set fra både lægeligt og logopædisk perspektiv – hvad er noduli, hvordan opstår de  og hvordan behandler vi dem.

Kurset og generalforsamlingen foregår på Bispbjerg Hospital. Uddannelsescentret, indgang 50.

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer.                             Incl. forplejning.

Tilmelding kun via nedenstående link:

https://dslf.net/butik.html

Detaljeret program:

9.30-10.00: Ankomst og morgenmad

10-10.05: Velkomst

10.05- 11.15: Om noduli hos børn og voksne, set fra halslæge-perspektiv v. ØNH-læge Gohar Nikoghosyan-Bossen

11.15-11.30: Pause

11.30-12.00: Om brug af udredningsskema for stemmeproblemer hos børn, med fokus på noduli v. logopæd i PPR Sara Gryholdt Rasmussen (udarbejdet i samarbejde med Mare Nørgaard Olsen, CSV).

12.00-12.30: Erfaringer fra nodulibehandling af børn v. logopæd og souschef i PPR Stig Faurdal.

12.30-13.15: Frokost

13.15 -14.15: Generalforsamling

14.15-14.45 : Øvelser for og behandling af noduli hos børn. v. logopæd i PPR Agnethe Nordin.

14.45-15.00: Kaffe

15.00-15.45: Erfaringer og øvelser fra behandling af voksne med noduli v. logopæd på CSV, Inge Brink Hansen

15.45-16.30: Paneldebat med alle medvirkende – og spørgsmål fra deltagerne.

——-

Medlemsmøde 2. november 2018 kl. 10-16 på CSV, Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj

Kursusdag med læbe-kæbe-gane-tema 

v. audiologopæd Berit Emborg og afdelingsleder og audiologopæd Louise Leturgie fra Ganespalteafdelingen, IKH ▪ Region Midtjylland

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer. Incl. forplejning.

tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

Dagens indhold:

Opdatér din viden om læbe-ganespalte.

Hvorfor er ganefunktion vigtig for udvikling af tale?

Hvad er forskellen på hypernasalitet og hyponasalitet?

Hvad er glottal kompenserende artikulation?

Hvornår er interventionsmetoden undervisning og hvornår skal der kirurgisk indgreb til?

Vi fortæller om læbeganespalte, herunder ganefunktion og hvordan nedsat ganefunktion påvirker både taleklang og fonologisk udvikling.

Vi vil blandt andet vise film af ganesejlsfunktion og afspille lydeksempler af hypernasalitet og forskellige kompenserende artikulationsmetoder.

Der vil være forlag til hvad du selv kan gøre, hvis du har mistanke om nedsat ganefunktion hos en klient.

Derudover vil vi fortælle om de internationale forskningsprojektor, som afdelingen deltager i (Scandcleft, TOPS).

Program:

9.30-10.00                              Ankomst.

10 -11.15                                 Velkomst og præsentation af ganespalteområdet i Danmark, både patienter og faggrupper.                                  Gennemgang af ganesejlsfunktion og hvilken rolle det spiller i udvikling af tale. Film og lydeksempler på hypernasalitet.

11.15-11.30                                 Kort pause

11.30- 12.30                                 Udredning af ganesejlsfunktion og behandling af hypernasalitet.  Logopædens rolle fra                            barnets fødsel, her under pludreudvikling.

12.30-13.15                                 Frokost

13.15-14.15                                 Fonologiske vanskeligheder på grund af ganespalte – hvordan lyder det og hvordan behandles det.

14.15-14.45                                 Pause

14.45-15.45                                 Gennemgang af særlige syndromer. Forskning og projekter i ganespalteområdet.                                      Spørgsmål fra salen. Afrunding og afslutning

————————————————————————————-

Medlemsmøde 2. juni 2018 10-16, på                                   Københavns Universitet Amager

Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

PROMPT-kursusdag info

Tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

200 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke medlemmer

_________________________________________________________________

Medlemsmøde fredag d. 27. oktober 2017 kl. 10-16 på Bispebjerg Hospital, København.

’Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi – eller mistanke herom’.

Kursusprogram 27.10.2017

Tilmelding og betaling: https://dslf.net/butik.html

Kursusgebyr: 200 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

Parkeringshuset på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej har 600 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning, mens parkeringsbåsene på hospitalets område ofte er begrænsede til 2 eller 3 timer.​

Der er forplejning med frokost og to gange kaffe pauser inkluderet i prisen.

Der vil blive udstedt kursusbeviser

I DSLF har vi nu på 2. år sat spot på diagnosen dyspraksi hos børn og unge. Dette har vi gjort ad to omgange, to kursusdage med forskellige vinkler. Først, i april 2016, med faglige indslag fra talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt læger, der alle arbejder med børn med dyspraksi i Danmark og sidst, i april i år, med foredrag af talepædagog og Ph.D forsker i dyspraksi Kathy Jakielski fra Rock Island, USA, som gav os viden om diagnosen, kliniske og testmæssige kriterier for at stille diagnosen og hvordan og i hvor stort omfang den udfra forskningsresultater bedst behandles.

Ud fra Kathy Jakielskis foredrag kunne noget tyde på at de første spæde tegn på talevanskeligheder/udtalevanskeligheder kan spores, når barnet er i ca. 8 månedersalderen. Denne kliniske mistanke er der flere af dem, der arbejder med disse børn i Danmark, der også har haft, men der findes ingen specifikke forskningsresultater om det. Det er også uvist, om den manglende eller unuancerede pludren virkelig fører til dyspraksi, men hvis sundhedsplejersken allerede ved 8 månedersbesøget kunne lave et notat i barnets bog om at være opmærksom på barnets pludrelyde, kunne vi måske hjælpe disse børn tidligere. Vi vil derfor gerne opfordre sundhedsplejersker til at deltage i mødet og bidrage til diskussionen.

Med Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for udredning og behandling af børn og unge med verbal dyspraksi, som udkommer i juni 2017, med den viden vi har fra de danske fagpersoners arbejde samt fra Kathy Jakielskis foredrag, er der lagt et godt fundament til, at vi i Danmark kan styrke den tværfaglige indsats for børn og unge med denne talelidelse.

Overskriften den 27. oktober er derfor ”Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi” og underoverskriften er ”- eller mistanke herom”, da vores samarbejde gerne skulle starte ved den første mistanke. Et af de store punkter på dagsordenen bliver en debat og udveksling af erfaringer/ideer til hvordan samarbejdet omkring børn med dyspraksi kan styrkes.

Vi har inviteret medarbejdere fra Socialstyrelsen, som har været med til at udarbejde ’forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi’, til at præsentere selve dokumentet og fortælle om forløbsbeskrivelsens muligheder og anvendelsesområder i kommunalt regi og hvordan den bidrager til at øge den tværfaglige tilgang. I samme tværfaglige ånd har vi bedt et team af talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer fra Århus Kommune, til at fortælle om VISOS funktion samt give eksempler på udredning og samarbejde af verbal dyspraksi i et specialteam.

Vi håber at vi med den 27. Oktober kan sætte en streg i sandet og se frem ad mod et godt og solidt tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor gensidig respekt og diskussion om kliniske fund og tests danner rammen om diagnosesætningen.