Kommende arrangementer

AFLYST PGA. CORONA

Pga. den usikre situation udskydes fejringen af jubilæet til 2021.
 Nærmere oplysninger følger i sensommeren.
————————————————————————————–

fredag d. 15. maj 2020

på Hotel Sinatur i Nyborg

 med spændende oplæg og en jubilæumsmiddag for en beskeden deltagerbetaling.

Tilmelding til jubilæums-kursusdagen incl. festmidddag,

200 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikkemedlemmer

Tilmelding kun via nedenstående link NB senest d. 1. april 2020

https://dslf.net/butik.html

Foreløbigt program for DSLF 50 års Jubilæums-kursusdag, fredag d. 15. maj 2020

Program for DSLF 50 års Jubilæums-kursusdag,

fredag d. 15.maj 2020 på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg.

9.15-9.45                                             Ankomst

9.45-10-00     Opvarmning af krop og stemme v. Inge Brink Hansen og Stine Benedicte Nielsen

10.00-10-05     Velkomst ved formand Inge Brink Hansen

10.05-11.20      Musikterapi, sprog funktion og kommunikation hos børn og voksne v. musikterapeut, PhD. Søren Vester Hald

11.20-11.45        Kaffe

11.45-13.00         Musikterapi, sprog funktion og kommunikation hos børn og voksne v. Audiologopæd og musikterapeut Karen Marie Kaiser-Fogedby

13.00-14.00          Frokost

Herefter fortsætter dagen i 2 spor, vælg et af dem:

1) LSVT vs Speak OUT! ved logopæd Olof Gudrun Jonsdottir

2) Mellem hjem og dagtilbud: børns læringsmiljøer påvirker sprogtilegnelsen og senere skolegang v.  lektor Anders Højen

14.00-15.15           1 og 2

15.15-15.45           Kaffe og kage

15.45-17.00           1 og 2

17.00-17.30            Pause

17.30-18.00            Stand up show v. Jacob Taarnhøj

18.10-18.45             Circlesong v. Dorte Hyldstrup

19.00 – ??                    Festmiddag

Der er mulighed for at overnatte på Storebælt Sinatur Hotel tlf.: 6531 4002 stc@sinatur.dk

DSLF blev stiftet 14. nov. 1969. Det betyder, at

DSLF havde 50 års jubilæum i 2019!

Vi fejrer det med et heldags jubilæums-arrangement 15.maj 2020 på Storebælt Sinatur Hotel i Nyborg

Medlemsmøde og generalforsamling 2019

Mandag den 25. februar 2019 kl. 10 – 16.30:

      Noduli Vocalis hos børn og voksne.

Kursusdag om noduli hos børn og voksne – set fra både lægeligt og logopædisk perspektiv – hvad er noduli, hvordan opstår de  og hvordan behandler vi dem.

Kurset og generalforsamlingen foregår på Bispbjerg Hospital. Uddannelsescentret, indgang 50.

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer.                             Incl. forplejning.

Tilmelding kun via nedenstående link:

https://dslf.net/butik.html

Detaljeret program:

9.30-10.00: Ankomst og morgenmad

10-10.05: Velkomst

10.05- 11.15: Om noduli hos børn og voksne, set fra halslæge-perspektiv v. ØNH-læge Gohar Nikoghosyan-Bossen

11.15-11.30: Pause

11.30-12.00: Om brug af udredningsskema for stemmeproblemer hos børn, med fokus på noduli v. logopæd i PPR Sara Gryholdt Rasmussen (udarbejdet i samarbejde med Mare Nørgaard Olsen, CSV).

12.00-12.30: Erfaringer fra nodulibehandling af børn v. logopæd og souschef i PPR Stig Faurdal.

12.30-13.15: Frokost

13.15 -14.15: Generalforsamling

14.15-14.45 : Øvelser for og behandling af noduli hos børn. v. logopæd i PPR Agnethe Nordin.

14.45-15.00: Kaffe

15.00-15.45: Erfaringer og øvelser fra behandling af voksne med noduli v. logopæd på CSV, Inge Brink Hansen

15.45-16.30: Paneldebat med alle medvirkende – og spørgsmål fra deltagerne.

——-

Medlemsmøde 2. november 2018 kl. 10-16 på CSV, Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj

Kursusdag med læbe-kæbe-gane-tema 

v. audiologopæd Berit Emborg og afdelingsleder og audiologopæd Louise Leturgie fra Ganespalteafdelingen, IKH ▪ Region Midtjylland

200 kr. for medlemmer, 500 kr. for ikke-medlemmer. Incl. forplejning.

tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

Dagens indhold:

Opdatér din viden om læbe-ganespalte.

Hvorfor er ganefunktion vigtig for udvikling af tale?

Hvad er forskellen på hypernasalitet og hyponasalitet?

Hvad er glottal kompenserende artikulation?

Hvornår er interventionsmetoden undervisning og hvornår skal der kirurgisk indgreb til?

Vi fortæller om læbeganespalte, herunder ganefunktion og hvordan nedsat ganefunktion påvirker både taleklang og fonologisk udvikling.

Vi vil blandt andet vise film af ganesejlsfunktion og afspille lydeksempler af hypernasalitet og forskellige kompenserende artikulationsmetoder.

Der vil være forlag til hvad du selv kan gøre, hvis du har mistanke om nedsat ganefunktion hos en klient.

Derudover vil vi fortælle om de internationale forskningsprojektor, som afdelingen deltager i (Scandcleft, TOPS).

Program:

9.30-10.00                              Ankomst.

10 -11.15                                 Velkomst og præsentation af ganespalteområdet i Danmark, både patienter og faggrupper.                                  Gennemgang af ganesejlsfunktion og hvilken rolle det spiller i udvikling af tale. Film og lydeksempler på hypernasalitet.

11.15-11.30                                 Kort pause

11.30- 12.30                                 Udredning af ganesejlsfunktion og behandling af hypernasalitet.  Logopædens rolle fra                            barnets fødsel, her under pludreudvikling.

12.30-13.15                                 Frokost

13.15-14.15                                 Fonologiske vanskeligheder på grund af ganespalte – hvordan lyder det og hvordan behandles det.

14.15-14.45                                 Pause

14.45-15.45                                 Gennemgang af særlige syndromer. Forskning og projekter i ganespalteområdet.                                      Spørgsmål fra salen. Afrunding og afslutning

————————————————————————————-

Medlemsmøde 2. juni 2018 10-16, på                                   Københavns Universitet Amager

Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

PROMPT-kursusdag info

Tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

200 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke medlemmer

_________________________________________________________________

Medlemsmøde fredag d. 27. oktober 2017 kl. 10-16 på Bispebjerg Hospital, København.

’Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi – eller mistanke herom’.

Kursusprogram 27.10.2017

Tilmelding og betaling: https://dslf.net/butik.html

Kursusgebyr: 200 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

Parkeringshuset på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej har 600 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning, mens parkeringsbåsene på hospitalets område ofte er begrænsede til 2 eller 3 timer.​

Der er forplejning med frokost og to gange kaffe pauser inkluderet i prisen.

Der vil blive udstedt kursusbeviser

I DSLF har vi nu på 2. år sat spot på diagnosen dyspraksi hos børn og unge. Dette har vi gjort ad to omgange, to kursusdage med forskellige vinkler. Først, i april 2016, med faglige indslag fra talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt læger, der alle arbejder med børn med dyspraksi i Danmark og sidst, i april i år, med foredrag af talepædagog og Ph.D forsker i dyspraksi Kathy Jakielski fra Rock Island, USA, som gav os viden om diagnosen, kliniske og testmæssige kriterier for at stille diagnosen og hvordan og i hvor stort omfang den udfra forskningsresultater bedst behandles.

Ud fra Kathy Jakielskis foredrag kunne noget tyde på at de første spæde tegn på talevanskeligheder/udtalevanskeligheder kan spores, når barnet er i ca. 8 månedersalderen. Denne kliniske mistanke er der flere af dem, der arbejder med disse børn i Danmark, der også har haft, men der findes ingen specifikke forskningsresultater om det. Det er også uvist, om den manglende eller unuancerede pludren virkelig fører til dyspraksi, men hvis sundhedsplejersken allerede ved 8 månedersbesøget kunne lave et notat i barnets bog om at være opmærksom på barnets pludrelyde, kunne vi måske hjælpe disse børn tidligere. Vi vil derfor gerne opfordre sundhedsplejersker til at deltage i mødet og bidrage til diskussionen.

Med Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for udredning og behandling af børn og unge med verbal dyspraksi, som udkommer i juni 2017, med den viden vi har fra de danske fagpersoners arbejde samt fra Kathy Jakielskis foredrag, er der lagt et godt fundament til, at vi i Danmark kan styrke den tværfaglige indsats for børn og unge med denne talelidelse.

Overskriften den 27. oktober er derfor ”Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi” og underoverskriften er ”- eller mistanke herom”, da vores samarbejde gerne skulle starte ved den første mistanke. Et af de store punkter på dagsordenen bliver en debat og udveksling af erfaringer/ideer til hvordan samarbejdet omkring børn med dyspraksi kan styrkes.

Vi har inviteret medarbejdere fra Socialstyrelsen, som har været med til at udarbejde ’forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi’, til at præsentere selve dokumentet og fortælle om forløbsbeskrivelsens muligheder og anvendelsesområder i kommunalt regi og hvordan den bidrager til at øge den tværfaglige tilgang. I samme tværfaglige ånd har vi bedt et team af talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer fra Århus Kommune, til at fortælle om VISOS funktion samt give eksempler på udredning og samarbejde af verbal dyspraksi i et specialteam.

Vi håber at vi med den 27. Oktober kan sætte en streg i sandet og se frem ad mod et godt og solidt tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor gensidig respekt og diskussion om kliniske fund og tests danner rammen om diagnosesætningen.