Kategoriarkiv: Generalforsamling

ONLINE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ONLINE GENERALFORSAMLING i Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri onsdag d. 3. februar 2021.

Traditionen tro starter vi med et oplæg i tidsrummet 19.00 – 20.00.

Denne gang er det Dorte Hyldstrup, som online giver en introduktion til den forskningsbaserede stemmetræningsmetode ESTILL VOICE TRAINING. Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset plads. Så her gælder først til mølle-princippet.

Svar på denne mail (stigfaurdal@yahoo.dk) og brug på dagen nedenstående link.

NB: log ind kl 18.45, da alle skal logges på særskilt og det tager lidt tid.Topic: DSLF GeneralforsamlingTime: Feb 3, 2021 06:45 PM CopenhagenJoin Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/89828332722…Meeting ID: 898 2833 2722Passcode: 912061

Generalforsamling i DSLF onsdag d. 03.02.21 kl. 20.00 – 22.00

For at være stemmeberettiget skal man have betalt kontingent senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Kontingent kan betales på 1551 8166625 – 200,00 kr. for erhvervsaktive og 100,00 for studerende og pensionister. Husk navn på indbetaling.

GF Dagsorden:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand.

6. Valg af den øvrige bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen finder sted den 28. februar 2017.

 • Kl. 17:00: Dorthe Kirkebække vil fortælle om strube- og halsmassage som stemmebehandling.
 • Kl. 18:00: Pause.
 • Kl. 18:20: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.
 4. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordenen, bedes de indsendt snarest og senest 4 uger før generalforsamlingen.

Arrangementet finder sted på KUA, Njalsgade, lokale 27.0.09.

Her er et kort, der viser, hvor arrangementet finder sted:

http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/kort_dk/DK_kort_SoendreCampus_2017.pdf

 

Invitation til Generalforsamling

Kære medlemmer af DSLF

Som tidligere annonceret, afholdes ordinær Generalforsamling i DSLF

Torsdag den 6. februar 2014   kl. 19.30

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Område Valby/Vesterbro

Gl. Køge Landevej 3,  3. sal, 2500 Valby

Med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.      Forslag til medlemskontingent

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Indkomne forslag fra medlemmerne

7.      Valg af formand, Svend Prytz er villig til genvalg.

8.      Valg af den øvrige bestyrelse:   

Den siddende bestyrelse er:  

Næstformand: Inge Benn Thomsen

Kasserer: Stig Faurdal 

Sekretær: Gohar Bossen

Webmaster: Agnethe Nordin

Alle er villige til genvalg.

9.      Valg af revisor , Bent Kjær er villig til genvalg

10.     Eventuelt

Forinden – Kl. 18.00 19.15 –  holdes næste møde i DSLF:

Sted: samme sted som generalforsamlingen.

Emne:  Logopædisk stemmebehandling.

Specialepræsentation v. Cand. Mag. i Audiologopædi, Sara Gryholdt Rasmussen og Karina Thomsen Grønnemose:

Cand. Mag. i Audiologopædi – Sara Gryholdt Rasmussen
Nuværende Stilling: Talehørelærer, Gladsaxe Kommune.

Siden 2010, har Sara undervist private stemmeklienter, fra erhvervslivet, sang- og skuespilmiljøet. Sara har også undervist kommende talepædagoger i børnestemmer, på Logopæduddannelsen på UCC, i hhv 2010 og 2011 og har desuden været stemmetræner på Studenterrevyen i 2010 og 2011.

I Gladsaxe fungerer Sara som børnestemme-konsulent, og varetager desuden gruppeundervisning i stammen.

Cand. Mag. i Audiologopædi; Karina Thomsen Grønnemose
Nuværende Stilling: Ordblinde- og FVU-lærer, VUC Hvidovre/Amager

Karina har været selvstændig stemmeunderviser og underviser for personer med sproglige vanskeligheder i forbindelse med afasi, siden 2011. I forbindelse med sit bachelorprojekt, præsenterede Karina et oplæg til Laryngologisk Selskabs årsmøde  2011, om “Stemmehygiejniske råd – evidens og status i Danmark”.

Karina er artikelforfatter, i samarbejde med Jenny Iwarsson og Ellen Lomholt, til artiklen “Inventering af Stemmehygiejniske råd i Danmark”, udgivet i Dansk Audiologopædi,  december 2011.

Sara og Karina tilbyder desuden stemmeundervisning, via deres selvstændige virksomhed “selvlyd” – se www.selvlyd.dk

Uddrag af specialets Abstract:

“Der findes  en del forskning,  der undersøger  effekten  af logopædisk stemmebehandling  og som viser  positive resultater.  Der findes  dog  ikke  meget forskning,  der  viser  effekten  af  en  isoleret stemmeøvelse.  Undersøgelser  af    isolerede  stemmeøvelser  har  betydning  for  at  sikre  en evidensbaseret praksis indenfor det logopædiske stemmeområde.

Dette  speciale  ønsker  primært  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation på stemmens F0. Sekundært  ønsker  dette speciale  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation    fem  fonasteniske  gener  og  seks  positive  fornemmelser  i  forbindelse  med  hals  og stemme.”

Efter mødet vil der være traktement inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Generalforsamling samt foredrag om børns motorik

Kære alle i DSLF !

Hermed inviteres til foredrag om børns motorik samt generalforsamling i DSLF.

TID: onsdag den 29/2-2012 kl. 19-21.30 (ca sluttid for mødet, derpå stiftende Bestyrelsesmøde)

STED:  MULTISALEN, PORCELÆNSTORVET, 2500 Valby

Selve generalforsamlingen vil foregår klokken ca. 20-21.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordnen, bedes de indsendt snarest og senest 3 uger før GF.

Klokken 19-20 præsenteres:

Foredrag: TrasMo – Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn

Birte Engmann, ergoterapeutkonsulent, PPR

TrasMo er et redskab, som kan bruges af pædagoger i dagpasningstilbud. Formålet med at bruge TrasMo er, at identificere ressourcer og vanskeligheder inden for motorik og sanseintegration ved at observere barnet i dets dagligdag i institutionen med henblik på at tilrettelægge en tidlig indsats.

Der vil blive en kort introduktion til de forskellige områder, som er indeholdt i TrasMo. Tankerne bag udviklingen og udviklingsarbejdet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget, som varer en times tid.

Øl & vand i pausen.

Adgang: Gratis for medlemmer,  kr. 50 for andre interesserede, som er meget velkome – dog kr. 25 for studerende.

Vel mødt!

Bestyrelsen