Stemmeproblemer hos Børn og Unge

DSLF AFHOLDER HELDAGSKURSUS

Fredag den 26. september 2014 kl. 9:30-15:30

Sted: PPR VALBY; Gammel Køge Landevej 3, 5.sal, 2500 Valby

PROGRAM:

9:30 Velkomst

9:35   Emne: Diagnostik og behandling af Sulcus Glottidis (medfødt             

           misdannelse af stemmelæberne),

           Afdelingslæge Gohar Bossen, Foniatrisk klinik, Neurologisk     

           afdeling N, Bispebjerg Hospital

10:30 Pause

10:40 Emne: Stemmeproblemer i puberteten hos piger og drenge,

          Overlæge Svend Prytz, Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N,   

          Bispebjerg Hospital

11:40 Frokost

12:20 Emne: Logopædiske arbejdsmetoder ved undervisning af børn    

           med stemmelidelser

           Stig Faurdal, tale-hørekonsulent, TSF Valby

           Agnethe Nordin, audiologopæd, TSF Valby

15:20 Afrunding og afslutning

Da der skal bestilles frokost, er det nødvendigt med en tilmelding, så send en mail til stig.faurdal@buf.kk.dk , hvis du kommer til arrangementet. Senest d. 20.09.14.

Det er mulig at deltage, selv om man ikke er medlem af DSLF. Det koster kr. 300,00 og heri er medregnet frokost.

Pengene bedes indbetalt på konto:

Reg.-nr.: 1551

Kontonr.: 8166625

Husk at anføre navn ved betaling!