Kategoriarkiv: Uncategorized

Generalforsamling 2020 -med oplæg om Puberfoni

Tirsdag d. 25. februar 2020 kl 17.00 i CSV’s lokaler i Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj

Vi starter kl 17.00 -18.00 med et spændende oplæg puberfoni – eller stemmer i overgang – ved Gohar Bossen, Karen Marie Baun og Signe Alsted samt et par drenge med overgangsstemmer. Derefter er der lidt spiseligt og generalforsamlingen afholdes kl 18.30.

Vel mødt!

Referat fra Generalforsamling i DSLF 25.2.2019

Referat fra Generalforsamlinger i DSLF 25.2.2019

1. Valg af dirigent: Gohar Nikoghosian-Bossen. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2: Valg af referent: Inge Brink Hansen. Dagsordenen rettes til.

3: Formandens beretning: Vi har i det forgangne år afholdt 4 medlemsmøder hvoraf et var i samarbejde med FUA.

Det første var inden generalforsamlingen i 2018 d. 23.2.2018:“IQ-testning af børn med autismespektrumforstyrrelse og begrænset eller intet talesprog.” ved psykolog Cecilia Brynskov.  Desværre var her kun ganske få deltagere. 

Det andet var d. 9. Marts med emnet “Oralmotoriske forudsætninger for spisning og sprog.” med ergoterapeut Ulla Lebahn, talepædagog Hanne Lilje, tale-hørekonsulent Susan odersen og ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen på Bspebjerg Hospital. Her var 62 deltagere.

Det tredje, som var  samarbejde med FUA, blev holdt d. 2. Juni: Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) og blev holdt på Københavns Universitet.  Her var ca. 50 deltagere.

Det fjerde var 2.11.2018 på CSV, Brønshøj: Kursusdag med læbe-kæbe-gane-tema.

v. audiologopæd Berit Emborg og afdelingsleder og audiologopæd Louise Leturgie fra Ganespalteafdelingen, IKH Region Midtjylland. Og her var ca. 70 deltagere.

VI har haft 2 bestyrelsesmøder samt en bestyrelsesmiddag,, hvor vi sagde velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Annette Halvleg Vassing, der kom til midt i året

Der er nu ca. 100 medlemmer i foreningen og vi kan se tilbage på et år med vellykkede og godt besøgte arrangementer.

Formandens beretning taget til efterretning med applaus.

4: Kassererens fremlægger regnskab. Revisoren Steen Holm Faurdal har gennemgået regnskaberne fra 2016, 17 og 18.  Og der er revideret for 2018, med godkendelse og revisorens underskrift (overskud på ca. 16.000 – evt. fra tidligere år – skal lokaliseres til før 2016.).

Der er nu en formue på ca. 300.000 samt værdipapirer på 13.000 samt på en konto for sig ca 12000. Indtægter og udgifter balancerer næsten i det forgangne år.

Ane Mette Øster: foreslår, at der ikke er en stor formue i foreningen, men at pengene kommer medlemmerne til god. Evt. ved jubilæumsarrangement.

Der kom forslag om at give tilskud til rejseudgifter til deltagere i kurserne, der har mere end f. eks. 25 km s rejse. (evt.  ved fastlagt km. sats.)

Regnskabet  godkendes med applaus.

Kontingentstørrelse: 200 for erhvervsaktive 100 kr. for studerende og pensionister. Vedtages.

Bestyrelsen afgør hvad der skal være af  firmarabat.– f.eks. 1000 kr. for 4 eller 5 medlemmer.

5: Logo-præsentation: reaktioner:

”Ikke bogstaver ud af munden, men lyde.

Måske fonemer i stedet for bogstaver og en node? Eller DSLF. Eller flere små bogstaver. Lydbølger. Noget visuelt for lyd… lydbølger. Det er der mest stemning for  – eller ingenting..

Eller ansigter mod hinanden og lydbølger mellem dem.

Smukt med de to ansigter, også som en vinge der bølger-.”

NB  til sidst var der enighed om bogstaverne skal væk og i stedet for ,skal der være lydbølger.

Bestyrelsen tager endelig stilling til logoet.

6: Valg af formand – Gohar Nikhogosian-Bossen genvalgt med applaus

7: Valg til bestyrelse : Stine Benedicte Jensen, Stig Farurdal, Annette  Halvleg Vassing  og Inge Brink Hansen genvælges med applaus

8 Suppleanter: Dorte Hyldstrup og Alma Manley vælges med applaus.

9 Valg af Revisor:  Steen Holm Faurdal vælges med applaus.

10: evt.:  1) 50 års-jubilæum: I efteråret har vi 50 års jubilæum. Og vi vil gerne have medlemmernes forslag og ønsker til hvordan vi kan fejre dette – helst inden 25. Marts, hvor næste bestyrelsesmøde er. Der kom allerede forslag til afholdelse af jubilæet: evt. en dag med udenlandske / danske kapaciteter og en middag f.eks. Det kunne være betalt af foreningen eller at der er en vis egenbetaling fra foreningens medlemmer. Evt. to spor. Stemmer og noget andet evt. synkning. Medlemmer kan komme med forslag inden 25. Marts 2019.

2) der spørges til DSLFs mening om udmelding fra AlF, FUA og FTFH ang. ”logopæd” som fællesbetegnelse for talehørelærere/talepædagoger /etc

3) vi skal være opmærksomme på, at man kan miste penge, hvis vi investerer penge – f.es. 100.000. Forslag om at bruge nogle penge kan brugs til jubilæumsfest. Eller evt. legat. DSLF skal ikke være en foreningen der opsamler kapital.

Generalforsamlingen 2019 afsluttet med klapsalver.

Info: Child Language Seminar 2013


Second Call for Papers for Child Language Seminar 2013

The next Child Language Seminar will be held at The University of Manchester on
Monday 24th and Tuesday 25th June 2013
(with registration and wine reception on the evening of Sunday 23rd June).

The Child Language Seminar (CLS) is an interdisciplinary conference with a long tradition which attracts a diverse international audience of linguists, psychologists and speech-language therapists. It provides a forum for research on language acquisition and developmental language disorders.

The keynote speakers will be:
Professor Catherine Snow, Harvard University
Professor Mike Tomasello, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig
Professor Julian Pine, University of Liverpool
Dr Courtenay Norbury, Royal Holloway College, London

Call for papers:
Proposals are invited for papers and posters related to all aspects of child language acquisition and disorders. There are no key themes for CLS 2013 as we want to encourage proposals covering the full breadth of research relating to child language learning and developmental language disorders. To illustrate, proposals will be considered on children’s first, simultaneous and/or subsequent language development, in areas such as grammar, phonology, lexicon, pragmatics, discourse, literacy, sign language, and psycholinguistic processing.

The CLS is a peer-reviewed research conference and all proposals will be reviewed anonymously by the abstract committee.

Presentation format
Proposals should indicate whether an oral presentation or poster is preferred. The organising committee views both formats as having equal value but reserves the right to switch formats to suit the programme. Presenters will be notified about the final format of their presentation at the time their proposal is accepted.

Proposal format
Proposals must be written in English and include the following:

1. Cover Page:
Title of presentation
Authors’ names and affiliations
Name, address, telephone number and email address of contact person
Preferred presentation format (oral presentation or poster)

2. Abstract:
Title of presentation
Summary of research undertaken (300 words maximum, single spaced). One figure or table and up to 3 references may be added and will not be included in the word count.
(Do not include authors’ names)

Submitting proposals:
Proposals must be submitted in either MS Word or RTF format with paper size set to A4 and submitted as an attachment to an email (not as part of the mail body of the email) to Jenny.Freed@Manchester.ac.uk using ‘CLS Abstract Submission’ as the subject of the email. You will receive an email back confirming receipt of your abstract.

Key dates:
Deadline for submission of abstracts: 1st January 2013
Notification of acceptance/rejection: 1st February 2013
Registration opens: 1st February 2013
Programme published on website: 1st  April 2013
Early registration deadline (reduced fee): 30th April 2013
Registration and wine reception: Sunday 23rd June 2013
CLS conference: 24th-25th June 2013
Conference dinner: 24th June 2013

Registration:
The registration fees are now listed on the CLS website. We are offering an early registration discount (deadline 30th April 2013) and a discount for students. Registration will open on 1st February 2013.

CLS Venue:
The CLS 2013 will be hosted by the Language Development and Disorders Research Group in the School of Psychological Sciences at The University of Manchester. The University of Manchester is the UK’s largest single-site University. As an internationally recognised research-led institution, our teaching and learning programmes are informed by the latest research findings delivered by staff at the leading edge of their fields.

The Language Development and Disorders Research Group is a multidisciplinary team of researchers working to develop our understanding of the factors, processes and mechanisms involved in successful language learning and in speech and language disorders. The research interests of the group focus on four main themes: Typically developing children’s early language development and the linguistic environment, specific language impairment (SLI), social communication and pragmatics intervention research, phonological representations and developmental speech disorders.

Manchester:
Manchester is a vibrant, cosmopolitan, culturally diverse city. It is notable for its sport, museums, galleries, theatres, music scene and shopping, offering something for everyone. Manchester is easily accessible by train (just 2 hours from London). There are direct flights from Manchester International Airport to all major European cities, and many long-haul flights are also available from Manchester.

Accommodation:
There are many excellent places to stay in Manchester and good public transport links to and from the University. We are asking delegates to book their own conference accommodation. We have managed to secure preferential rates at a fewhotels to suit a range of budgets. These hotels are all within walking distance of the conference venue and Manchester Piccadilly train station. Details have now been added to the CLS website. Please follow the link on the website to make a booking.

Further information
Further details will be added to the website in due course (http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/aboutus/events/cls2013/).You can also follow CLS on Twitter (@CLSManchester). This will be updated as more information becomes available.

If you would like to be added to the mailing list for further information about the CLS or if you have any queries please email: Jenny.Freed@Manchester.ac.uk.

Please circulate this information to your networks and any other interested parties.

We look forward to welcoming you to the CLS in 2013.

Jenny Freed, Elena Lieven and Catherine Adams
(CLS Organising Committee)

Dr Jenny Freed
Human Communication and Deafness
University of Manchester
Oxford Road
Manchester
M13 9PL
0161 275 3433
07818 496130

Info! Workshop: It takes two to talk.

From October 8-10, 2012, there’ll be a Hanen Centre’s It Takes Two to Talk® workshop in Copenhagen, Denmark.

This 3-day workshop offers hands-on, interactive training on parent-implemented, family-centred early language intervention for speech-language pathologists who work with young children with language delays (birth to 5 years) and their families.  You’ll learn effective, research-based strategies for involving parents in the early intervention process to ensure the best possible outcomes for their child.

When you take It Takes Two to Talk, you get:

  • A license to offer the evidence-based  It Takes Two to Talk® Program for Parents of Children with Language Delays
  • A helpful framework and quality resources to use in your day-to-day clinical work to facilitate parents’ understanding of concepts and maximize their ability to apply strategies with their child
  • A  Hanen membership that keeps you up-to-date on the latest research, offers ongoing professional development opportunities, and connects you with like-minded professionals around the world
  • 22 Professional Development hours.


You can find out more about the It Takes Two to Talk workshop by visiting the Hanen website at www.hanen.org/ITTTworkshop <http://www.hanen.org/ITTTworkshop> .

Workshop space is limited to only 14 SLPs and spots fill up quickly!
 Please register as soon as possible if you’re interested in attending.

See you at the workshop!

Indbydelse til medlemsmøde samt ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer i DSLF!

Hermed inviteres til medlemsmøde samt ekstraordinær generalforsamling.

Titel: “Diagnostik og indsats af komplicerede tilfælde med tale- og stemmelidelser”.

Tid: Den 23/8 kl. 17.00  –  21.00. Generalforsamling afholdes i en pause i medlemsmødet kl.19.30. Bent Kjær vil være tilstede.

Sted: Bispebjerg Hospital i undervisningsbygningen (se kort).

Mødet vil tage udformning som en klinisk demonstration baseret på cases med børn og voksne. Der er planlagt 3 – 4 patienter i timen.

Den ekstraordinære generalforsamling vil foregår klokken ca. 19.30-20.00. Dagsorden er godkendelse af regnskab år 2011.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Kort over BBH

 

FUAs 20 års jubilæumskonference

FUA’s Jubilæumskonference på SDU

FUA afholder sin første konference for at fejre foreningens 20-års jubilæum i 2011. Konferencen bærer titlen Forskning i praksis og finder sted
fredag den 28. september 2012 kl. 9.30 – ca. 16.00 på SDU i Odense.

Formiddagen vil byde på tre fælles oplæg, som alle handler om forskning i praksis. Efter frokost deles deltagerne op i tre spor efter eget ønske – audiologi, logopædi og læsning – hvor der vil være tre oplæg i hvert enkelt spor (se oplægsholdere og titler på oplæg nedenfor).
I løbet af dagen vil der være mulighed for at se posterpræsentation af specialer fra KUA og SDU.

Læs mere her

Se plakaten her