Generalforsamling 2020 -med oplæg om Puberfoni

Tirsdag d. 25. februar 2020 kl 17.00 i CSV’s lokaler i Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj

Vi starter kl 17.00 -18.00 med et spændende oplæg puberfoni – eller stemmer i overgang – ved Gohar Bossen, Karen Marie Baun og Signe Alsted samt et par drenge med overgangsstemmer. Derefter er der lidt spiseligt og generalforsamlingen afholdes kl 18.30.

Vel mødt!