Kommende arrangementer

Medlemsmøde 2. juni 2018 10-16, på                                   Københavns Universitet Amager

Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).

PROMPT-kursusdag info

Tilmelding kan kun ske via dette link:

https://dslf.net/butik.html

200 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke medlemmer

 

_________________________________________________________________

Medlemsmøde fredag d. 27. oktober 2017 kl. 10-16 på Bispebjerg Hospital, København.

’Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi – eller mistanke herom’.

Kursusprogram 27.10.2017

Tilmelding og betaling: https://dslf.net/butik.html

Kursusgebyr: 200 kr for medlemmer, 500 kr for ikke-medlemmer.

Parkeringshuset på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej har 600 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning, mens parkeringsbåsene på hospitalets område ofte er begrænsede til 2 eller 3 timer.​

Der er forplejning med frokost og to gange kaffe pauser inkluderet i prisen.

Der vil blive udstedt kursusbeviser

I DSLF har vi nu på 2. år sat spot på diagnosen dyspraksi hos børn og unge. Dette har vi gjort ad to omgange, to kursusdage med forskellige vinkler. Først, i april 2016, med faglige indslag fra talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt læger, der alle arbejder med børn med dyspraksi i Danmark og sidst, i april i år, med foredrag af talepædagog og Ph.D forsker i dyspraksi Kathy Jakielski fra Rock Island, USA, som gav os viden om diagnosen, kliniske og testmæssige kriterier for at stille diagnosen og hvordan og i hvor stort omfang den udfra forskningsresultater bedst behandles.

Ud fra Kathy Jakielskis foredrag kunne noget tyde på at de første spæde tegn på talevanskeligheder/udtalevanskeligheder kan spores, når barnet er i ca. 8 månedersalderen. Denne kliniske mistanke er der flere af dem, der arbejder med disse børn i Danmark, der også har haft, men der findes ingen specifikke forskningsresultater om det. Det er også uvist, om den manglende eller unuancerede pludren virkelig fører til dyspraksi, men hvis sundhedsplejersken allerede ved 8 månedersbesøget kunne lave et notat i barnets bog om at være opmærksom på barnets pludrelyde, kunne vi måske hjælpe disse børn tidligere. Vi vil derfor gerne opfordre sundhedsplejersker til at deltage i mødet og bidrage til diskussionen.

Med Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse for udredning og behandling af børn og unge med verbal dyspraksi, som udkommer i juni 2017, med den viden vi har fra de danske fagpersoners arbejde samt fra Kathy Jakielskis foredrag, er der lagt et godt fundament til, at vi i Danmark kan styrke den tværfaglige indsats for børn og unge med denne talelidelse.

Overskriften den 27. oktober er derfor ”Tværfagligt samarbejde om børn med dyspraksi” og underoverskriften er ”- eller mistanke herom”, da vores samarbejde gerne skulle starte ved den første mistanke. Et af de store punkter på dagsordenen bliver en debat og udveksling af erfaringer/ideer til hvordan samarbejdet omkring børn med dyspraksi kan styrkes.

Vi har inviteret medarbejdere fra Socialstyrelsen, som har været med til at udarbejde ’forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi’, til at præsentere selve dokumentet og fortælle om forløbsbeskrivelsens muligheder og anvendelsesområder i kommunalt regi og hvordan den bidrager til at øge den tværfaglige tilgang. I samme tværfaglige ånd har vi bedt et team af talepædagoger, fysioterapeuter og psykologer fra Århus Kommune, til at fortælle om VISOS funktion samt give eksempler på udredning og samarbejde af verbal dyspraksi i et specialteam.

Vi håber at vi med den 27. Oktober kan sætte en streg i sandet og se frem ad mod et godt og solidt tværfagligt samarbejde omkring barnet, hvor gensidig respekt og diskussion om kliniske fund og tests danner rammen om diagnosesætningen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *