Foredrag om ordmobilisering d. 29/10

DSLF-foredrag: Ordmobiliserings… øh… halløj. Seminar om ordmobilisering

Tid: Lørdag d. 29. oktober 2011

Sted: Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8

Tilmelding: Senest tirsdag d. 25/10 via følgende link (tryk her): Deltagelse er gratis for DSLF-medlemmer. 125 kr. medbring lige penge. Frokost er inkluderet.

Det er en lørdag, så vi har ekstra grund til at gøre det til et hyggeligt arrangement med både intellektuelle kalorier og den anden slags. Detaljer for arrangementet kan I finde i det nedenstående.

Programmet er desværre blevet ændret pga. Afbud fra Kristine Skov Jensen

Program

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev: Udvikling of afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd.

11.15-12.15 Mads Poulsen: Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning.

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.15 Afsluttende diskussion og erfaringsudveksling.

Abstracts

Udvikling og afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd

Katrine Klim Jacobsen, cand. mag, ordblindevejleder og -lærer på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Jonna Bybeck Tosev, cand. mag., undervisningskonsulent på Hovedstadens Ordblindeskole

Børns ordforråd ved skolestart er relateret til deres senere læsefærdigheder. Kendskab til elevernes ordforråd kan derfor give vigtig indsigt i elevernes forudsætninger for at lære at læse. Man ved, at det produktive ordforråd er en stærkere prædiktor for senere læsefærdigheder end receptivt ordforråd.

I vores speciale udviklede og afprøvede vi en ny type test af produktivt ordforråd. I testen skal deltageren bestemme, hvilke to ud af fire billeder, som kan hedde det samme (dvs. er homofone) – og markere svaret ved at trække streg mellem de to billeder. Dette design tillader, at testen kan afvikles som en gruppeprøve.

I oplægget vil vi fortælle om udviklingen og afprøvningen af testen. Vi vil komme ind på ’det mentale leksikon’ og på forskellen mellem perception og produktion. Vi vil bl.a. diskutere testens anvendelighed i praksis, og om det er rimeligt at hævde, at man kan teste produktivt ordforråd, uden at eleverne siger noget.

Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning

Mads Poulsen, ph.d., Københavns Universitet

Ordmobiliseringsvanskeligheder er kendt fra det logopædiske arbejde med børn med sprogvanskeligheder. Dette foredrag handler imidlertid om en undersøgelse af, hvordan også børn i normalspektret er forskellige med hensyn til, hvor vakse de er til at få mobiliseret ord. Disse forskelle har praktisk relevans, da de er forbundet med forskelle i læsefærdigheder. Ydermere ser det ud til, at der er forskellige delprocesser i ordmobiliseringen, og at disse delprocesser har betydning for forskellige former for læsefærdigheder. Således er forskelle i mobiliseringen af indholdsord forbundet med forskelle i læseforståelsesfærdigheder, mens forskelle i mobiliseringen af forholdsvis indholdsløse ord, såsom tal og bogstaver, forbundet med enkeltordslæsefærdigheder. Resultatet tyder på, at ordmobiliseringsvanskeligheder kan have forskellige årsager, og vil give anledning til en diskussion af hvordan man identificerer årsagerne.