Generalforsamling samt foredrag om børns motorik

Kære alle i DSLF !

Hermed inviteres til foredrag om børns motorik samt generalforsamling i DSLF.

TID: onsdag den 29/2-2012 kl. 19-21.30 (ca sluttid for mødet, derpå stiftende Bestyrelsesmøde)

STED:  MULTISALEN, PORCELÆNSTORVET, 2500 Valby

Selve generalforsamlingen vil foregår klokken ca. 20-21.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordnen, bedes de indsendt snarest og senest 3 uger før GF.

Klokken 19-20 præsenteres:

Foredrag: TrasMo – Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn

Birte Engmann, ergoterapeutkonsulent, PPR

TrasMo er et redskab, som kan bruges af pædagoger i dagpasningstilbud. Formålet med at bruge TrasMo er, at identificere ressourcer og vanskeligheder inden for motorik og sanseintegration ved at observere barnet i dets dagligdag i institutionen med henblik på at tilrettelægge en tidlig indsats.

Der vil blive en kort introduktion til de forskellige områder, som er indeholdt i TrasMo. Tankerne bag udviklingen og udviklingsarbejdet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget, som varer en times tid.

Øl & vand i pausen.

Adgang: Gratis for medlemmer,  kr. 50 for andre interesserede, som er meget velkome – dog kr. 25 for studerende.

Vel mødt!

Bestyrelsen