Referat af Generalforsamling 3/2-2021

Valg af referent: Stine, Valg af dirigent: Inge

Formandens beretning: Alle bestyrelsesmøder har været afholdt online, der har ikke været holdt arrangementer hverken fysisk eller online. Vi glæder os meget til pandemien er ovre så vi igen kan afholde faglige arrangementer, oplæg og kurser.

Fremlæggelse af regnskab og budget: Fremlægges mundtlig og vedlægges referatet. Vi har nogle værdipapirer som bliver mindre værd. Vi undersøger hvorvidt vi skal sælge nu.

Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til faglige arrangementer. Der er ikke kommet nogen forslag til i aften. Vi opfordrer alle til at komme med forslag til kommende faglige oplæg i DSLF- regi

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår af fastholde kontingentet fra sidste år. 200kr for alm. medlemmer og 100 kr. for studerende og pensionister

Valg til bestyrelse: Inge Brink genvælges som formand
Stig Faurdal: Fortsætter
Stine Benedicte Nielsen: Fortsætter
Gohar Nikoghosyan-Bossen: Fortsætter
Dorte Hyldstrup: Fortsætter
Lisbeth H. Jørgensen: Er valgt som suppleant. Velkommen
til Lisbeth

Valg af revisor: Sten Holm Faurdal

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

Evt: Inge Brink er ved at skrive en artikel om Fonasteni. Det kunne evt. være et emne til næste arrangement i DSLF, evt. til et webinar. Vi vil satse på online oplæg indtil vi ved mere præcist hvornår vi kan afholde et fysisk arrangement hvor vi har lov at være en flok på mindst 30 personer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen