En undersøgelse af sammenhængen mellem udtalevanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn (født med og uden læbe-ganespalte)

Foredrag med Elisabeth Willadsen, Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Tid: Tirsdag d. 7. december 2010, klokken 17.00-19.00

Sted: UCC, Titangade 11, 2200 N

I foredraget vil der blive sat fokus på sammenhængen mellem fonologiske vanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn. Formålet med denne undersøgelse var at afdække, om (graden af) fonologiske vanskeligheder påvirker, hvor godt småbørn forstås. Da dette er ikke tidligere undersøgt hos danske børn, omfattede undersøgelsen en gruppe af børn med typisk sprogudvikling, hvoraf en del også havde aldersbetingede udtalemangler, og to grupper af børn med læbe-ganespalte. Tidligere undersøgelser har vist, at udviklingen af sprogets lydsystem kan påvirkes af en medfødt læbe-ganespalte, og børn med læbe-ganespalte har således relativt ofte en forsinket og til tider afvigende fonologisk udvikling. Børnene i de forskellige grupper var matchede mht. køn og alder.

Samtidig var det et ønske at undersøge, hvordan disse danske 3-årige forstås af almindelige mennesker uden særligt kendskab til småbørns sprogudvikling eller småbørn med fonologiske vanskeligheder. Da det imidlertid er en kendt sag, at det er store forskelle mht., hvor godt småbørn forstås af ældre samtalepartnere, var det nødvendigt at inddrage relativt mange lyttere for at tage højde for denne variation, og derfor medvirkede 84 unge mennesker mellem 15 og 24 år som lyttere i denne undersøgelse.

Foredraget vil forhåbentlig give mulighed for stof til eftertanke ift., hvilken betydning fonologiske vanskeligheder kan have for småbørn, der bl.a. skal begå sig selvstændigt blandt kammerater i børnehaven.