Foredrag med Gohar Bossen

Torsdag d. 24/11 holder Gohar Bossen foredraget med titlen “Er sulcus glottidis arvelig?”. Detaljer findes i det nedenstående.

Du må meget gerne melde dig til via følgende link:

Titel: Er sulcus glottidis arvelig?

Foredragsholder: Gohar Nikogosyan-Bossen

Tid: Torsdag d. 24/11, klokken 17-19

Sted: Valby Kulturhus, lokale 3 på tredje sal. Valgårdsvej 4-8. Valby.

Abstract:

Gennemgang af cases fra 11 familier hvor 2 eller flere medlemmer har fået konstateret sulcus glottidis på Bispebjerg hospital, Foniatrisk klinik. Disse patienter blev fulgt fra 1995 med akustiske analyser, videostroboskopi og hvis nødvendigt operation. Der vil præsenteres opfølgende resultater af hvordan det er gået disse familier stemmemæssigt. Arvelighed af denne sygdom er stadig til discussion blandt læger som beskæftiger sig med foniatri. Vi vil prøve at komme med vores bud på sandsynligheden af arvelighed i sygdommens ætiologi.