Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen finder sted den 28. februar 2017.

 • Kl. 17:00: Dorthe Kirkebække vil fortælle om strube- og halsmassage som stemmebehandling.
 • Kl. 18:00: Pause.
 • Kl. 18:20: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.
 4. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordenen, bedes de indsendt snarest og senest 4 uger før generalforsamlingen.

Arrangementet finder sted på KUA, Njalsgade, lokale 27.0.09.

Her er et kort, der viser, hvor arrangementet finder sted:

http://hum.ku.dk/kontakt/findvej/kort_dk/DK_kort_SoendreCampus_2017.pdf